Vi tar ansvar - Länsförsäkringars hållbarhetsarbete

Som ett kundägt lokalt bolag är det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi anser till och med att vi ska ta ett större ansvar än många andra företag när det gäller samhälle och hållbarhet. Därför jobbar vi med Vi tar ansvar – vårt hållbarhetsarbete. 

Göteborg och Bohuslän är vårt område. Här bor våra kunder, tillika ägare. Det är också ett område som vi tycker är alldeles speciellt. Så för oss är det självklart att jobba med hållbarhet inom alla områden, både ekologisk, social och ekonomisk.

Genom Vi tar ansvar arbetar vi för att fler personer ska kunna välja innanförskap istället för att hamna i utanförskap. Över tid tror vi att det leder till att färre drabbas både på det personliga och mänskliga planet.

Vi tar ansvar bedrivs i utvalda geografiska områden under lång tid. Satsningarna sker utifrån de specifika utmaningar och behov som finns just där. Oftast riktas insatserna till barn och ungdomar i förskola och skola, men kan också riktas inom andra områden såsom föreningar.

Huvudprincipen för Vi tar ansvar är att satsningarna sker i så tidig ålder som möjligt och med stor omfattning under lång tid, se bilden (hämtad från Malmökommissionen som har återgivit modellen från artikeln enterpreting the evidence on life cycle skills formation).

Vi har bestämt oss för att vi vill vara med och göra en avgörande skillnad och bidra till en region med stor framtidstro, stark konkurrenskraft och ökat innanförskap.

Att vi tar ansvar helt enkelt. Det är Vi tar ansvar!