Direktpension - ett komplement till tjänstepensionen

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Det innebär ett en pension betalas ut direkt från företaget som kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Direktpension - ett komplement till tjänstepensionen

Hur fungerar direktpension?

Med en direktpension kan du avsätta mer än de 35 procenten av lönen som är avdragsgilla till tjänstepensionen. Andra fördelar är att du kan återsätta kapitalet i företaget, pengarna är alltså inte låsta.

Kontakta oss för att skaffa direktpension

Fördelar med direktpension

  1. Du kan sätta av mer till pension

    Det finns ingen gräns för hur mycket du kan avsätta till direktpension. 

  2. Inte låsta pengar

    Pengarna som avsätts är inte låsta till dig.

  3. Avdrag för avsättningen

    Du får göra avdrag för avsättningen när pengarna betalas ut som pension.

Välj kapitalförsäkring för direktpension

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Välj själv hur du vill placera

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar.

Byt fonder kostnadsfritt

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida.

 
Avgifter
  Årsavgift kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
  0 0,65

 Avgiften för betalningsbefrielse beror på  ålder, avtalad inbetalning och den karenstid du valt.

Avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Direktpension kan även kompletteras med försäkringsskydd om medarbetaren skulle drabbas av långvarig sjukskrivning eller avlida.

Många placeringsalternativ

Vi erbjuder olika fondalternativ för placering av pengarna. Vi har många fonder att välja mellan och det går att byta fonder kostnadsfritt när som helst.

Vår fondlista

Sparande i fonder innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationen baseras på uppgifter från extern leverantör. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Länsförsäkringar eller extern leverantör ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Risker i samband med fondhandel