Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ägs av sina kunder och därför är det extra viktigt för oss att du och företaget är nöjda. Är ni ändå missnöjda uppskattar vi om ni hör av er.

Är ni inte nöjda:

 1. Be er handläggare titta på ärendet igen
  Är ni inte nöjda med ett beslut eller hantering av ert ärende, be handläggaren titta på det igen. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet ni inte vem ni ska vända er till? Hör av er så hjälper vi er tillrätta.
 2. Låt handläggarens chef titta på ärendet
  Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter hos handläggaren kan ni vända er till handläggarens chef för förnyad prövning.
 3. Begär slutlig prövning av oss
 • Kundombudsman
  Är ni inte nöjda med chefens beslut kan ni få ert ärende slutligt prövat av vår kundombudsman. Kundombudsmannen är underställd bolagets styrelse och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. Denne prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar och vem som är ansvarig vid en trafikolycka. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade. 

Nedan väljer ni hur ni anmäler ert klagomål till vår kundombudsman

Skicka inga känsliga personuppgifter
När du fyller i e-postformuläret eller mejlar oss ber vi dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter. Information om hur vi hanterar personuppgifter finner du här 

 • Fyll i e-postformulär
 • Mejla klagomal@gbg.lansforsakringar.se
 • Skriv brev till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Klagomål, 404 84 Göteborg
 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vem som är ansvarig vid en trafikolycka. I rådet ingår chefen för motorskador och erfarna motorskadereglerare. Skicka er begäran om prövning till trafikskaderadet@gbg.lansforsakringar.se eller Trafikskaderådet, Länsförsäkringar, 404 84 Göteborg.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål om ni som kunder inte är nöjda med vårt slutliga lokala beslut. Så här kontaktar ni bankens klagomålsansvarig: klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller brev Länsförsäkringar Bank, klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. .

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.

Domstol

Ni kan väcka talan mot er försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddet i er försäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Tvist om värdet av viss skada kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom.