Vi tar ansvar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Vi vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar. Genom att förebygga skador och motverka utanförskap kan vi inte bara göra stora samhällsekonomiska vinster – vi kan bidra till ett varmare samhällsklimat.

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för att vårt samhälle utvecklas i positiv riktning. I förlängningen innebär det färre inbrott, färre skadegörelser och färre våldsbrott – något som vi alla vinner på.

Fulfiltret

Appen som motverkar utanförskap

Genom vårt arbete kan vi se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil, surfplatta eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta fall leder till utanförskap. Förutom stora samhällskostnader innebär det förstås också psykiskt lidande och osäkerhet hos den drabbade. Därför har vi skapat Fulfiltret, en app som snällsäkrar dina knapptryck.

 

Snällsäkra dina knapptryck

Fulfiltret

Vi har fått nog av nätets allt kargare klimat. Där hot och kränkningar skickas utan eftertanke och där sårande kommentarer drabbar många av våra barn och unga varje dag. Därför skapade vi Fulfiltret – appen som snällsäkrar dina knapptryck.

Läs mer om Fulfiltret

Fulfiltret i skolan

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan genom vårt arbete se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Därför har vi tagit fram ett utbilningsmaterial som syftar till att diskutera ämnet nätmobbning, samt väcka tankar kring det hårda språkbruk som används på våra digitala plattformar.

Läs mer om och ladda ner utbildningsmaterialet

Våra samarbeten

Bris

Vi samarbetar med Bris och stöder deras utåtriktade regionala arbete att bistå vuxna som jobbar med barn, till exempel lärare och fritidspedagoger på olika skolor i regionen.

Bris

Stiftelsen Läxhjälpen

Genom Läxhjälpen kan fler barn och unga lyckas med grundskolan och ta sig vidare till gymnasiet. Därmed ökar chansen för att fler ska kunna välja innanförskap istället för att hamna utanför. 

Stiftelsen Läxhjälpen

Kvinnojouren

Från och med i år stöttar Länsförsäkringar Kvinnojouren Emelie Strömstad så att de kan genomföra utbildningar och ta fram informationsmaterial.

Kvinnojouren

Nattvandrarna i Torslanda

Vi stöttar nattvandrarna i Torslanda genom att sponsra dem med varma och väl synliga jackor.

Nattvandrarna

Reningsborg

Tillsammans med Reningsborg och deras secondhandrörelse bidrar vi till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Reningsborg

Friends

Friends är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i sitt förebyggande och främjande arbete i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Friends

 

Ung företagsamhet

Tillsammans med Ung Företagsamhet bidrar vi till att lärare och ungdomar i grundskolan lär sig om vårt samhälle.

Ung Företagsamhet