Bilhandel

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Prova-på, gratis försäkring i tre månader

Vi har tagit fram ett färdigt försäkringspaket som ger ett omfattande skydd för dig själv, din bil och dina medtrafikanter.

Paketet består av helförsäkring. Har du köpt en bil med gällande vagnskadegaranti erbjuds du istället en halvförsäkring. I båda fallen ingår MERförsäkring.

Försäkringen gäller i tre månader för personbil och lätt lastbil som inte är äldre än 12 år. I god tid innan perioden är slut får du ett erbjudande om att förlänga försäkringen.

*Prova-på-försäkringen gäller för max två bilar per hushåll och år. Taxi,budbil, husbil, hyrbil, vagnparker, bilar för vidareförsäljning (bilhandel), reparationsobjekt kan inte försäkras genom Prova-på-försäkring.

Ladda ner hela broschyren här

Det här ingår i Prova-på

Trafikförsäkring
Obligatorisk enligt lag och ersätter bland annat personskador och vissa skador på annans egendom.

Halvförsäkring
Försäkringen täcker brand, glas, stöld, räddning och rättsskydd. Allrisk ingår för bilar upp till 8 år. Maskinskada ingår för bilar som är högst 8 år eller har körts max 12 000 mil.

Helförsäkring
Förutom allt som ingår i halvförsäkringen har du också vagnskadeförsäkring. Det innebär att du får betalt för skador på din egen bil vid en trafikolycka – även om felet är ditt. Du får också ersättning vid skadegörelse eller olyckshändelser.

MER-försäkring
En trygghet när du snabbt måste ha hyrbil om din bil går sönder, blir stulen eller om du krockar. Gäller upp till 45 dagar. Vid hyra av bil betalar vi 75 procent av hyreskostnaden. I stället för hyrbil kan du få kontantersättning med 100 kr/dag. Vid skadegörelse eller kollision med djur, betalar vi den del av vagnskade-/garantisjälvrisken som överstiger 1 000 kr.