Kundolycksfallsförsäkring

Den här försäkringen är till för dig som har ett lantbruksföretag och som säljer varor eller tjänster på gården. Det kan till exempel vara en gårdsbutik, servering eller självplockning av bär.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkra dina kunder

Om oturen är framme kan kunden drabbas av ett olycksfall under besöket hos dig. Även om du inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas tungt om det skulle inträffa en allvarlig olycka.

Med den här försäkringen har du ett ekonomiskt skydd som gäller för kunder under besöket hos dig. Förutsättningen är att kunden besöker gården för att köpa varor eller tjänster som du erbjuder genom ditt lantbruksföretag.

Kontakta oss för att teckna försäkringen

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen betalar ersättning både vid medicinsk och ekonomisk invaliditet om en kund skadar sig vid ett olycksfall.

Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet.

Korta fakta om kundolycksfallsförsäkringen

  • Försäkringen gäller kunder till ett mindre företag med lantbruksverksamhet.
  • Från och med det år den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år. Försäkringsbeloppet blir aldrig lägre än 25 procent.
  • Du kan få ersättning för kostnader i maximalt fem år efter olycksfallet.
  • Försäkringen gäller inte kunder till ridverksamhet.

Har du ett företag med annan verksamhet än lantbruk?

Titta då på vår kollektiva olycksfallsförsäkring för företag. Den kan tecknas för att skydda en större grupp människor. Exempelvis publik, kunder i en butik eller besökare på en mässa.
Läs mer om Kollektiv olycksfallsförsäkring

Detaljerad information - Kundolycksfallsförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkor och för- och efterköp.