Illustration av gravid kvinna, gipsad fot samt vårdinrättning.
Illustration av gravid kvinna, gipsad fot samt vårdinrättning.

Personförsäkring

Gruppförsäkring - för att skydda dig och dina medarbetare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare

Om något skulle hända dig och dina medarbetare är ekonomisk trygghet viktigt då livet fortsätter även när oförutsedda händelser inträffar. Vi erbjuder gruppförsäkringar för dig och dina anställda som hjälper till om någon skulle drabbas av en olycka, sjukdom eller i värsta fall, gå bort.