Uppgifter om verksamheten

Så behandlar vi personuppgifter

Med rådgivande verksamhet menas yrkesmässig rådgivning förutom inom teknik, tillverkning och produktion.

Med skada menas till exempel brandskada, vattenskada eller inbrott och stöld.

* = Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Sammanfattning
Uppgifter om verksamheten
Organisationsnummer*
Organisationsnummer*
Bolagets säte*
Bolagets säte*
Totalt antal anställda (med ägaren) *
Totalt antal anställda (med ägaren) *
Välj bransch*
Välj bransch*
Beskriv din verksamhet*
Beskriv din verksamhet*
Bedriver företaget rådgivande verksamhet?*
Bedriver företaget rådgivande verksamhet?*
Har det skett en skada de tre senaste åren?*
Har det skett en skada de tre senaste åren?*
Hur många skador har inträffat de senaste tre åren?
Hur många skador har inträffat de senaste tre åren?
Kontaktuppgifter
Kontaktperson*
Kontaktperson*
Telefonnummer*
Telefonnummer*
E-post*
E-post*
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar

Godkänn dina uppgifter