Skogsskadekonto
Skogsskadekonto

Skogsskadekonto

En förmånlig placering för dig som fått ersättning för skador på din skog.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Uppgifterna är senast ändrade: 2023-07-14  
Aktuella räntor för skogsskadekonto
 
Bindningstid Ränta
Rörligt 3,10 %

Förmånlig placering för dina försäkringsersättningar

Skogsskadekonto passar dig som drabbats av skador på din skog och vill hitta en förmånlig placering av din försäkringsersättning.

Med Skogsskadekontot får du

  • en av marknadens högsta räntor med rörlig ränta
  • möjlighet att fördela intäkten efter en avverkning i upp till 20 år

Skogsskadekontot är personligt och insättning kan endast ske på ett skogsskadekonto per år.

Vem kan öppna ett Skogsskadekonto?

Skogsskadekonto kan öppnas av fysiska personer, enskilda näringsidkare och oskiftade dödsbon som deklarerar inkomst av skogsbruk och som på grund av skada tvingats avverka mer än en tredjedel av sin skog. Skogsskadekontot kan tas över vid generationsskifte.

Lägsta och högsta belopp

Lägsta insättning är 50 000 kronor på Skogsskadekonton. Insättningen måste göras senast den dag deklarationen lämnas in. Högsta möjliga insättning är 80 procent på likvid för avverkningsrätt och 50 procent på likvid för leveransvirke.

På konton kan du göra uttag tidigast fyra månader efter insättning och lägsta uttag är 1 000 kronor. Uttag deklareras som intäkt det kalenderår uttaget sker.

Deklaration av Skogsskadekontot

Pengar på Skogsskadekontot måste deklareras som intäkt senast 20 år efter det år då insättning senast måste ha skett. Exempel: Insatt likvid för beskattningsår 2012 måste beskattas senast beskattningsår 2033. 

Flytta ditt skogsskadekonto

Har du redan ett skogsskadekonto i en annan bank kan du enkelt flytta över det till oss utan beskattning.   

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 1 050 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Villkor för Skogsskadekonto

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren.