Länsförsäkringar Bank lanserar ramverk för gröna obligationer

Länsförsäkringar lanserar idag sitt ramverk för gröna obligationer, vilket är detaljerat och starkt, som ger möjlighet att emittera gröna obligationer från Länsförsäkringar Bank och från Länsförsäkringar Hypotek (seniora icke-säkerställda respektive säkerställda obligationer).

De bakomliggande tillgångarna för gröna obligationer som emitteras under ramverket utgörs av lån i bankkoncernen. Ramverkets gröna lånekategorier avser att reflektera de tekniska granskningskriterierna som stipuleras i EU:s taxonomi så väl som möjligt, och inkluderar: bolån till kunder med gröna och energieffektiva bostäder (baserat på EU-taxonomins definition av topp 15%) samt lån för hållbart skogs- och jordbruk, förnyelsebar energiproduktion och transportmedel med lågt klimatavtryck.

Det gröna obligationsramverket är i linje med Green Bond Principles, vilka publicerades i juni 2021 av International Capital Market Association (ICMA). Danske Bank har varit rådgivare för det gröna ramverket och Sustainalytics har gjort en oberoende utvärdering och avgivit en ”second-party opinion” som bekräftar att ramverket är i enlighet med ICMA:s Green Bond Principles.

Länsförsäkringar Bank har ambitionen att emittera sin första gröna obligation under 2022, och har med det nya gröna ramverket en god kapacitet för att fortlöpande emittera gröna obligationer.

– Länsförsäkringar har haft som ambition att koppla sitt hållbarhetsarbete även mot hållbar finansiering, i syfte att ytterligare stärka sitt fokus mot gröna lån i bankgruppen, och att samtidigt ge investerarna möjligheter att investera i gröna obligationer från Länsförsäkringar Bank. Därför är vi mycket glada att idag kunna lansera vårt nya ramverk för gröna obligationer, säger Maher Sharifi, Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar Bank är en kundägd retailbank med fokus på ansvarsfulla kunderbjudanden, och med stark lokal närvaro över hela landet. Den övergripande inriktningen är att integrera hållbarhet i strategin och affärsmodellen för hela bankverksamheten, vad gäller såväl fonder, sparande, utlåning som försäkring. Det långsiktiga målet är att vara klimatpositiv senast 2045.

Det gröna obligationsramverket och ytterligare information finns på Länsförsäkringars webbplats

För ytterligare information, kontakta:

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank, +46 739 64 28 23

Andreas Larsson, chef för Investor Relations Länsförsäkringar Bank, +46 720 84 36 34

Presskontakt Länsförsäkringar, telefon +46 8 588 41850, press@lansforsakringar.se

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden