Sju nya fonder i pensionsfondutbudet i maj

Den 22 maj inkluderar vi sju nya fonder i fondutbudet inom fondförsäkring. Du som sparar hos oss får fonder att välja på och dessutom fler hållbarhetsinriktade alternativ. Fonderna är utvärderade av våra analytiker utifrån avkastningspotential och hållbarhet. Alla fonder främjar hållbarhet och två av fonderna har dessutom hållbarhet som mål.

Man vid dator

Du som är pensionskund hos oss får nu ytterligare alternativ inom flera olika kategorier, exempelvis en hållbarhetsinriktad global tillväxtmarknadsfond från Schroder, en så kallad Impactfond, som har extra fokus på att bidra till den hållbara omställningen via påverkansarbete samt ytterligare en tillväxtmarknadsfond som fokuserar på hållbara lösningar från East Capital.

Dessutom inkluderas en fond med inriktning mot konsumentvaror från Fidelity, ytterligare en fond med inriktning mot globala tillväxtmarknader från JP Morgan, en globalfond med inriktning mot stora bolag med hög utdelning och en amerikansk aktiefond också från JP Morgan samt en blandfond med absolutavkastande egenskaper från Nordea.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fonderna har alla hållbarhet integrerat i investeringsprocessen och främjar hållbarhet (ljusgrön, artikel 8) och fonderna från Schroder och East Capital har hållbarhet som mål (mörkgrön, artikel 9).

Nya fonder inom fondförsäkring 22 maj 2023

Fond

 

Kategori Hållbarhets-klassificering
Schroder Emerging Markets Impact Tillväxtmarknader 9
Nordea Stabil Blandfond, balanserad 8
Fidelity Sustainable Consumer Brands Branschfond, konsument 8
JPM Sustainable Emerging Market Tillväxtmarknader 8
JPM Global Dividend  Globalfond, utdelning 8
JPM US Sustainable Equity Aktier USA, mix 8
East Capital Global Emerging Markets Sustainable Tillväxtmarknader

9

Hållbarhetsklassificeringen 8 innebär att fonden har hållbarhet integrerat i investeringsprocessen och främjar hållbarhet (ljusgrön,
artikel 8) och 9 att fonden har hållbarhet som mål (mörkgrön, artikel 9) inom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar, krav eller där förändringar skett i exempelvis förvaltningen eller förvaltarteam, kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder.

Se alla nyheter