Lokal relevans fokus för bolagsstämma

Med ett år som präglats av inflation, krig och stigande räntor stod trygghet i fokus för årets bolagsstämma. För första gången lämnade vi även Kristianstad och Hässleholm för att hålla bolagsstämma i Osby, där vi under fjolåret startade ett nytt rådgivningskontor.

Tryggheten i det nära och lokala lyftes flera gånger under kvällen och det var en allt igenom lokal Osby-panel som diskuterade vad närhet och ett lokalt bankkontor innebär för att göra en ort trygg och attraktiv.

På scen ställde kvällens konferencier Jessica Persson frågor till Joel Rosenqvist, vd på Osby Glas, Jessica Jönsson, styrelseledamot för Osby IK, Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads, Åsa Eddysson, försäkringsrådgivare Företag hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och kommunstyrelses ordförande i Osby kommun, Niklas Larsson. Dessförinnan hade styrelseordförande Göran Trobro och vd Niklas Larsson berättat om utfallet från fjolåret.

Kvällens underhållning gick även den i det närodlad och lokal anda, Kikki Danielsson med band. Tack för underhållningen.

Vi riktar även ett stort tack till Borgen för en väl genomförd bolagsstämma och ett särskilt tack till fullmäktige, kollegor och inbjudna gäster.

Kundägt bolag

Vi är ett kundägt och ömsesidigt bolag vilket betyder att du som kund är vår ägare och har möjlighet att välja, eller bli vald till, fullmäktige. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Läs mer om vårt fullmäktige

Årsredovisning 2022

Bolagsstämma Osby, Borgen, flaggor vajar i vinden
Styrelseordförande Göran Trobro inleder bolagsstämman
Inför bolagsstämman, scenen redo
Vd Niklas Larsson talar om året som gått
Paneldebatt med lokala Osby-profiler
Stämman avslutas med uppträdande av Osbyprofilen Kikki Danielsson

Se alla nyheter