Fotoutställningen Erosion kommer till nordöstra Skåne

Dokumentärfotografen Kristoffer Granath kommer i sommar att visa sin fotoutställning Erosion på två platser i nordöstra Skåne. Först ut är på Drakamöllan där utställningen kommer finnas den 20-30 juni.

Fotoutställning Erosion

– Jag hamnande mitt i stormen Urd 2017. Då gick det upp för mig att jag behövde fånga vad som händer, vad som komma skall, och prata med de som arbetar med erosionen, som kustingenjörer, forskare och de människor som påverkas, berättar Kristoffer.

Utställningen har sedan den färdigställdes visats runt om i landet, bland annat i Norrköping tillsammans med SMHI som står för fakta till utställningen. Nu kommer alltså turen till nordöstra Skåne och det sker i samarbete med oss på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

På Kristoffers initiativ började vi samarbete kring Erosion och kom vid årsskiftet ut med en bok som fått samma namn som utställningen. Fotoboken ger möjlighet att på ett nytt sätt närma sig komplicerade frågor som berör oss alla.

– För att klara av klimatomställningen krävs det mer gränsöverskridande sätt att jobba och detta är verkligen ett unikt samarbete. För första gången, mig veterligen, jobbar det fria kulturlivet tillsammans med en statlig myndighet som SMHI och kommuner, länsstyrelsen och det privata näringslivet, säger Kristoffer.

Vårt samarbete är ett av flera exempel på hur vi som bank- och försäkringsbolag vill vara med och driva på den hållbara utvecklingen i vår del av Skåne.

Vår skadechef Per Vallbo är intervjuad i boken Erosion.
– 2014 började vi på allvar titta på klimatanpassning. Jag fick se en karta på hur Helge å i olika scenarier skulle kunna svämma över. Vi började göra egna modeller på hur det skulle påverka oss och de som bor i vårt område. Samtidigt var det en del kunder som hörde av sig med en relevant fråga: Hur kommer min försäkring gälla i framtiden? Den frågan ställer väldigt mycket på sin spets.

– Vi vill finnas med och stötta våra kunder så långt det bara går när vi drabbas av klimatförändringar och bidra till ett samhälle som är hållbart i framtiden. Vi tror att vägen framåt är samverkan, säger Per.

Efter att Erosion visats på Drakamöllan kommer den även synas i samband med sportveckorna på Åhus Beach under juli månad.

Se alla nyheter