Är du förberedd vid nästa skyfall?

Enligt SMHIs klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20 - 30 procent mer regn. Detta är ett resultat av klimatförändringarna och kommer att ställa högre krav på alla invånare att skydda sin fastighet, sitt företag, sin egendom och inte minst sig själv mot översvämning.

Rött hus

Vid skyfall (kraftiga regnoväder) drabbas ofta många fastigheter av översvämning samtidigt. Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktiga funktioner första hand. Det innebär att du som privat fastighetsägare själv måste hantera vattnet som kanske forsar in i din bostad.

Den hårda sanningen är att du själv har ansvaret för att göra vad du kan för att förebygga översvämning i din egen fastighet. Du bör göra din egen riskanalys gällande ditt boende, fastighet eller företag. Om du förbereder dig har du betydligt större möjlighet att slippa drabbas eller åtminstone komma lindrigare undan än du annars skulle ha gjort.

Vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samverkar tillsammans med Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun i klimatfrågor. På klimatsamverkanskane.se har vi tillsammans samlat information till dig om vad du kan göra för att förbereda dig.

Här hittar du fler tips och råd: Översvämning - så skyddar du dig

Skydda dig mot översvämning:

  • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källaren.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
  • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

Se alla nyheter