Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter att accelerera. Tillväxten i Europa har tagit fart på riktigt och USA, som har haft en stark tillväxt, kommer nu in i en lugnare fas. Utvecklingen i Kina blir tillfälligt svagare än normalt när det kraftiga stödet från den ekonomiska politiken dras tillbaka. Trots en högre inflation har räntorna sjunkit och bidragit till en stark utveckling på aktiemarknaden. Pandemin fortsätter att vara den huvudsakliga risken för konjunkturen, men den bedöms minska i takt med att antalet vaccinerade personer i världen ökar.

Investeringshjälpen augusti 2021

Se alla nyheter