Frågor och svar om avslutad amorteringsfrihet och återinfört amorteringskrav

Finansinspektionen har beslutat att amorteringskravet på bolån ska återinföras den 31 augusti 2021. Här svarar Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson på frågor om amorteringskravet och återinförandet.

Vad är det som har hänt?
Finansinspektionen, som har beslutat om reglerna för amortering, införde i april 2020 ett tillfälligt undantag från amorteringskravet. Lättnaden infördes för att coronaviruset bedömdes få stor negativ påverkan på svensk ekonomi och att man därmed vill underlätta för hushållen i en orolig tid. 230 000 bolåntagare utnyttjade den här möjligheten och i genomsnitt har det handlat om 3 750 kr per person. Nu ser Finansinspektion att skuldsättningen ökar i spåren av ökade bostadspriser och har därför beslutat att kravet på amortering återinförs den 31 augusti 2021.

Jag har blivit beviljad amorteringsfrihet, betyder det här att jag måste börja amortera nu?
Ja, det stämmer. Du behöver inte kontakta banken, amorteringen startar igen vid den tidpunkt som ni kommit överens om utan att du behöver göra något. Ett sätt att vänja sig vid den högre månadskostnaden är att redan nu sätta av den summa som du sluppit sätta av till amortering på ett konto så att du vänjer dig vid den högre månadsutgiften.

Varför ökar bolånen?
Bostadspriserna har ökat kraftigt under det senaste året, trots pandemin och tvärtemot vad många trodde. Många människor har efterfrågat ett boende som är mer anpassat till att vi spenderat mer tid i hemmet, framförallt en bostad med större yta. När bostadspriserna stiger behöver människor låna mer, vilket gjort att skulderna stiger.  Även de så kallade tilläggslånen, det vill säga utökade befintliga lån, har ökat på grund av det ökade intresset för att renovera den befintliga bostaden.

Amorteringskravet innebär tusentals kronor i utgifter varje månad, kan jag inte göra bättre saker med de pengarna?
Amortering är i grund och botten ett sparande, eftersom du på sikt ökar dina tillgångar i din bostad. Det är visserligen en utgift, men det är också ett disciplinerat sparande som varje månad blir av och som bygger ett utrymme i din ekonomi som du kan använda till ditt nästa bostadsköp eller för att konsumera för längre fram i tiden. Ett hushåll bör dock sträva efter att försöka sprida sitt sparande på flera ”tillgångsslag”, det vill säga amortera, spara i fonder och spara till en kontantbuffert för oförutsedda händelser.

Tänk om räntorna också stiger nu, jag vet inte om jag har råd med månadskostnaden för mitt boende!
Om inget har förändrats i din inkomst så kan du känna dig ganska lugn med att banken har gjort en gedigen kreditprövning av din ekonomi. De har testat att du klarar betydligt högre räntor än idag, inklusive amortering. Dock är det bra att räkna efter vad högre räntor innebär för din vardagsekonomi så att du är beredd på vad du eventuellt behöver dra ner på. Att amortera minskar också din skuld, så på sikt blir räntebetalningarna lägre. Så räkna efter och prova gärna att leva några månader som om räntan vore 3-4 procent. Se också över ditt eller familjens försäkringsskydd mot arbetslöshet och sjukdom. 

Betyder det här att det aldrig mer finns möjlighet till amorteringsfrihet?
I amorteringsföreskrifterna finns inskrivet att det kan finnas särskilda skäl för att du ska kunna bevilja amorteringsfrihet. Det handlar t ex om att du blir sjuk, arbetslös eller att ni råkar ut för ett plötsligt dödsfall i familjen. Den möjligheten finns kvar och är något som du och banken i så fall kommer överens om.

Se alla nyheter