Foto: Högskolan Kristianstad
Foto: Högskolan Kristianstad

HKR On Tour – studenter arbetar med skarpa case för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Foto: Högskolan Kristianstad
Foto: Högskolan Kristianstad

Vi samarbetar med Högskolan Kristianstad i syfte att utveckla studenterna och knyta näringsliv och högskola närmare varandra. Genom HKR On Tour ger vi möjlighet för studenterna att bygga nätverk och att få prestera i skarp miljö. Nu påbörjas arbetet med att formera grupper och att lära mer om innovation och utvecklingsarbete inom näringslivet.

Under senhösten har Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad tillsammans med Högskolan Kristianstad arbetat fram ett samarbete genom HKR On Tour där ett 40-tal studenter kommer att få skarpa case för att hjälpa till att utveckla vårt erbjudande. Projektet avslutas under våren med en resa till Stockholm och LFAB för att presentera de idéer som man har arbetat fram och som förhoppningsvis kommer att kunna implementeras i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhet. Studenterna kommer även att utbildas i digital marknadsföring via Google digitalakademi och kommer efter genomförd utbildning att få ett certifikat som påvisar deras kunskaper och som också blir inträdesbiljetten för resan till Stockholm och grand de finale för att få presentera sina ideér!

Studenterna har fått ansöka till HKR on Tour och har redan fått pitcha sig själva och motivera varför just de ska vara med i projektet. De som har gett ett bra intryck och visat en vilja om att vara med och påverka har fått grön biljett vilket betyder att de är med på resan!

Syftet med Hkr On Tour är att utveckla studenterna och knyta näringsliv och Högskola närmare varandra. Ett sätt att bygga nätverk och få möjlighet att prestera i skarp miljö.

Den 11 december hölls kickoff för samarbetet där HKR och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad drog igång projektet. Studenterna fick en första inblick i Länsförsäkringar som bolag men även hur vi arbetar med hållbarhet, våra värderingar och vad det innebär att vara ett kundägt bolag och självklart vilket case studenterna ska ta sig an.

Nu påbörjas arbetet med att formera grupper och att lära sig mer om innovation och utvecklingsarbete inom näringslivet. Studenterna kommer att träffas en gång i månaden fram till april. Träffarna kommer att innehålla inspirationsföreläsningar, worshopar, innovationsmetoder, allt för att vara väl förberedda för finalen i Stockholm.

-Att få presentera Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för studenterna känns viktigt på flera plan. En möjlighet för oss att möta unga vuxna som kan bidra till att vi utvecklar ett allt mer attraktivt och relevant erbjudande till våra kunder. Men också för att bygga nätverk med studenter som på sikt kan vara intressanta för oss att anställa, ett sätt att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke. Winwin för alla parter, säger Frida Vennum, verksamhetsutvecklare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Se alla nyheter