Räddat: Över åtta ton mat

De har hittills räddat drygt åtta ton mat från att slängas och delat ut cirka 500 matkassar till behövande. Målet för Maträddarna är att minska mängden matsvinn i Kristianstad med 200 ton om året.

Maträddarna i Kristianstad
Maria Einarsson, diakon på Svenska kyrkan i Kristianstad, tillsammans med volontär Ingrid och Ulf Lindquist och Christina Fischer. Foto: Sven Persson/swelo.se

Varje år slänger svenska hushåll runt 450 000 ton mat som hade kunnat ätas. Det är en tredjedel av all mat som produceras, något som ger stor påverkan både på miljön och på samhället. Initiativtagare till och projektledare för satsningen Maträddarna är Mathilda Gylling, kommunikatör på Renhållningen Kristianstad.

– Vi på Renhållningen ser ju hur mycket som slängs och vi ville göra något åt det. Matbutikerna slänger mycket mat som egentligen är bra, men som inte får säljas efter bäst före-datum.

Mathilda och hennes kollegor såg också ett socialt behov i Kristianstad: 2,7 procent av stadens barn lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket är högt i nationell jämförelse. Totalt får 4,5 procent av befolkningen i Kristianstads kommun ekonomiskt bistånd.

500 matkassar

I projektet Maträddarna samarbetar Renhållningen, Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan Kristianstad och AB Kristianstadsbyggen (ABK). De första fyra månaderna samlade Maträddarna in 8 107 kg matsvinn, varav 93 procent kunde räddas. Detta har skapat cirka 500 kassar med mat till Maträddarnas medlemmar.

– Man blir väldigt rörd och ödmjuk över att arbeta i verksamheten. Och vi ser att vi hade kunnat dela ut 200 kassar i veckan. Vi har inte nått ut till alla än, säger Mathilda.

Vill du vara med och bidra?

Du kan bli volontär, ge en donation eller bidra på andra sätt.

Läs mer på www.matraddarnakristianstad.se

Du läste precis en kortversion av en artikel från vår tidning Trygga Tillsammans nr 1 2022.

Här kan du läsa hela artikeln och tidningen digitalt