Bolagsstämma med sikte på framtiden

Under onsdagen den 20 april kunde vi, efter två år av digitala möten, äntligen ses igen för årets bolagsstämma. Vilken lycka att nu kunna träffas på riktigt!

Bolagsstämma 2022 - samtal om boken Erosion
Björn Solfors modererar samtal mellan dokumentärfotograf Kristoffer Granath, hållbarhets- och kommunikationschef Renée Carlsson, styrelseordförande Göran Trobro och skadechef Per Vallbo.

Vår vd Niklas Larsson var på plats tillsammans med kollegor, gäster, valberedning, styrelse och fullmäktigeledamöter. Tack till alla deltagare för en trevlig kväll.

Bokprojektet Erosion presenterades

Under bolagsstämman presenterades även vårt samarbete med dokumentärfotografen Kristoffer Granath, som i sin bok ”Erosion” på ett förtjänstfullt vis dokumenterat klimatförändringar utmed våra kuster.

I ett samtal, under ledning av journalisten Björn Solfors, deltog Kristoffer, vår hållbarhets- och kommunikationschef Renée Carlsson, styrelseordförande Göran Trobro och skadechef Per Vallbo. Projektet presenterades och boken diskuterades tillsammans med frågor om klimatförändringar och vårt bolags roll i debatten. Att vi är med i boken hoppas vi ska kunna ge oss ytterligare ett sätt att driva på hållbarhetsarbetet i vår del av Skåne.

Kundägt bolag

Vi är ett kundägt och ömsesidigt bolag vilket betyder att du som kund är vår ägare och har möjlighet att välja, eller bli vald till, fullmäktige. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Mer om vårt bokprojekt Erosion kan du läsa här

Fullmäktige - så här fungerar det

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Vd Niklas Larsson