Efterlevandeskydd på din tjänstepension

Vi ger dig tips på hur du ska tänka för att ge trygghet åt din familj.

Mamma och dotter

Har du efterlevandeskydd på din pension? I en ny undersökning från Länsförsäkringar, riktad till familjer med barn som fortfarande bor hemma, svarade mer än 40 procent ”nej” eller ”vet inte” på den frågan. Resultatet kan bli uppåt en miljon kronor i förlorad tjänstepension, om en person går bort i förtid. Har du inget efterlevandeskydd går dina tjänstepensionspengar nämligen till andra pensionssparare och inte till din familj.

Flera saker att tänka på i valet av efterlevandeskydd

Flera saker spelar in i valet av efterlevandeskydd, där det så kallade återbetalningsskyddet kan vara en del. Är du ung och inte hunnit tjäna in något stort tjänstepensionskapital än kan det exempelvis vara läge att välja bort efterlevandeskyddet. När du blir äldre och skaffar partner, barn och hus, ändras förutsättningarna och när du närmar dig pensionsålder kan det vara läge för ytterligare förändring.

Det viktigaste är att ett beslut om efterlevandeskydd fattas med kunskap om vad det innebär, i motsats till att inte förstå hur och på vilket sätt detta påverkar den framtida pensionen och ens familj.

- 15 procent av de som svarade i vår undersökning vet inte hur det ser ut för dem. Här finns en risk att de vid ett plötsligt dödsfall lämnar efter sig en stor summa pengar som inte går till familjen, utan till övriga pensionssparare. Därför är det viktigt att man tar reda på hur det ser ut med den egna tjänstepensionen för att kunna ta ett informerat beslut, säger Hanna Olin, bankrådgivare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Att det ser olika ut beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har, försvårar det hela ytterligare.

- Du kan byta jobb och helt plötsligt ingår inte längre efterlevandeskyddet i din tjänstepension, utan finns som tillval. Får du då inte den informationen, kan du fortsätta tro att din familj är skyddad om något skulle hända dig.

Gör du ett aktivt val att välja bort efterlevandeskyddet, kan det dessutom bli problem om du en dag vill ha det.

- I många fall krävs det att man gör en hälsoprövning för att kunna aktivera skyddet. Så det går inte att första tacka nej och när man sedan blir allvarligt sjuk, välja efterlevandeskydd.

Det är ekonomiskt fördelaktigt att välja bort efterlevandeskydd, vilket kan vara en av anledningarna till att 17 procent i enkäten svarat ”nej” på frågan om de har efterlevandeskydd.

- Väljer man efterlevandeskydd sjunker tjänstepensionen och väljer du det redan som ung kan det handla om strax över 13 procent, visar våra beräkningar. Ta därför kontakt med en pensionsrådgivare och ställ frågor om hur du kan tänka kring just din pension. Beslutet är ditt och med kunskap i frågan kommer du kunna fatta rätt beslut för just dig, säger Hanna Olin, bankrådgivare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Så här kan du tänka kring efterlevandeskydd, beroende på din ålder och livssituation:

  • 25–35 år: Du är i början av arbetslivet och har inte hunnit tjänat ihop ett stort tjänstepensionskapital och kanske ännu inte har någon familj att skydda. Då är det onödigt att betala för återbetalningsskyddet. Ta bort skyddet och höj din pension.
  • 35–55 år: Om du har barn som bor hemma eller en partner du lever med bör du fundera på ett återbetalningsskydd då det är nu behovet är som störst. Du som är närmare 35 än 55 kanske också ska fundera på någon form av livförsäkring kopplad till exempelvis lånebeloppet för bostaden.
  • 55–70 år: Det är nu pensionskapitalet kan uppgå till miljontals kronor som inte tillfaller din familj om du dör och saknar återbetalningsskydd. Tänk på att du kan välja skydd på delar av ditt pensionssparande och ta bort på andra.
  • 70 år och uppåt: Nu är det dags att fundera på om du vill att tjänstepensionskapital ska öka genom att ta bort återbetalningsskyddet. Här är det din ekonomi och familjesituation som styr om du ska behålla det eller inte. Kontakta en pensionsrådgivare om du är osäker.

Fakta efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd innebär att det intjänade pensionskapital som finns kvar tillfaller familjen om man skulle avlida innan tjänstepensionen betalats ut.

Utöver återbetalningsskydd finns även familjeskydd som ger familjen en extra ersättning förutom det intjänade om man skulle dö före pensionering. Det fungerar som en livförsäkring som betalas ut månadsvis under förutbestämd period.

Läs mer om efterlevandeskydd

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. 1024 webbintervjuerna har gjorts med familjer med hemmavarande barn under 18 år i hushållet.

Frågan som ställdes var: Har du valt efterlevandeskydd i din pension?

Tabell