Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Ledande på försäkring och sparande

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads nya vision sätter fokus på att bli ledande inte bara på försäkring utan också på sparande. Det är en tydlig positionsförflyttning och en offensiv satsning i syfte att öka motståndskraften hos kunderna och skapa en fortsatt hög hållbar ekonomisk utveckling i bolaget.

Vi ser att många privatpersoner idag har svårt att klara kriser och lågkonjunkturer. Med ett ökat sparande får våra privatkunder en grundtrygghet som gör att de blir mer självständiga och har fler val, till exempel att utbilda

sig, säkra bra förutsättningar för sin pension, flytta eller starta eget. För våra företagskunder handlar det om att äga sin egen framtid och inte bli beroende av bank eller stat. Men det är också ett sätt att förverkliga drömmar, säger Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Alla vinner på det

Niklas Larsson menar att coronapandemin har blottat en akilleshäl i samhället där många, privatpersoner såväl som företag, saknar buffert och sparkapital. Här kan Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad spela en viktig roll genom att skapa trygghet tillsammans med kunderna.

– Det fina är att alla vinner på det. Kunderna blir mer självständiga och står starka när nästa kris eller nedgång kommer. Vi erbjuder attraktiva sparandelösningar som stärker vår lönsamhet.

Bredda kundåtagandet

Den nya visionen är en sporre för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att ständigt vara på tårna, följa med i utvecklingen och förändras i takt med nya beteenden hos kunder och konkurrenter. Bolaget måste agera framåtlutat och hela tiden utvecklas. På försäkringssidan handlar det om att försvara en position, vilket är nog så utmanande eftersom det är svårt att sia om hur branschen kommer att utvecklas på sikt.

– Vi behöver bli bättre på att se kopplingarna mellan olika affärsområden och kundsegment. Vi ska alltid försöka bredda kundåtagandet och erbjuda vår paketlösning. Hos oss går helheten före enskildheten, säger Niklas Larsson.

Tryggt sparande för alla typer av kunder

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads bankverksamhet har idag stor vikt på bolån. Bolåneverksamheten ska hållas intakt och förstärkas samtidigt som det sker en satsning mot mer sparande. Målet till 2025 är att fördubbla affärsvolymen på bank, till 20 miljarder. En fjärdedel ska bestå av kvalificerat sparande.

– Det viktiga här är att kunna erbjuda ett tryggt sparande för alla typer av kunder. Allt ifrån ett litet månadssparande med relativt hög risk för den som är ung till ett sparande i blandfonder för den som är äldre och vill ta ut sina pengar lite tidigare. För företag handlar det om att placera en del av överskottet på ett säkert sätt och få pengarna att växa till ett läge där de behövs för att göra nödvändiga investeringar.

Hållbarhet en livsnerv i bolaget

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads ambition att bli ledande även på sparande känns, enligt Niklas Larsson, som ett helt naturligt steg i bolagets utveckling.

– Vi är redan ledande på försäkring med en marknadsandel på 57 procent och har under flera år arbetat med att stärka relationen med allmänhet och kunder. Vi har ett mycket tydligt fokus på hållbarhet och där kommer sparande in. Det bästa sättet att bli ekonomiskt hållbar ur ett personligt perspektiv är att skaffa sig ett sparkapital.

Hållbarhetstänkandet går som en röd tråd, en livsnerv, genom bolaget. En långt framflyttad position är en stor fördel när hållbarheten nu ska realiseras, exempelvis genom EU:s gröna taxonomi – ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara.

– Skillnaden nu mot tidigare är att regelverken ska tillämpas i hela vår verksamhet, i styrsystem, styrdokument och riskprocesser. Vi kommer att genomföra utbildningar och ta fram nya rutiner, men arbetet kommer troligen att bli betydligt lättare hos oss än i många andra bolag eftersom det finns en så stark samsyn, kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågorna, säger Niklas Larsson.

Samlande och pådrivande kraft

Hållbarheten återkommer som en grundkomponent i det nya hjärta med vision, mission och affärsidé som tagits fram för att stärka Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads marknadsposition. Bäst uttrycks det kanske i missionen, det överordnade uppdraget.

– Vi säger där att vi tillsammans skapar trygghet och möjligheter samt driver på hållbar utveckling i vår del av Skåne. Det är så vi ser på vår roll, som en samlande och pådrivande kraft för hållbarhet, säger Niklas Larsson.

För att stärka hållbarheten i erbjudandet och prissättning över tid kommer Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att arbeta med ständiga förbättringar och en högre effektivitet i organisationen.

– Vi har en mycket stark position och just därför goda förutsättningar att utvecklas och bli ännu bättre för kunder och ägare. Vi lutar oss inte tillbaka utan satsar med full fart framåt, säger Niklas Larsson.