Av: Foto: Sven Persson/swelo.se

Vill du också vara med och påverka?

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett kundägt bolag. Eller uttryckt på ett annat sätt – är du kund hos oss är du också delägare. Fullmäktige är bolagets högsta beslutande organ och finns till för att bevaka kundernas intresse i bolaget. Ledamöterna väljs bland kunderna och av kunderna genom röstningsförfarande.

Foto: Sven Persson/swelo.se

 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde är uppdelat i tolv valdistrikt och val till fullmäktige sker vart tredje år för respektive distrikt enligt ett rullande schema. Målet är att fullmäktiges sammansättning ska spegla vår kundbas. Vår förhoppning framöver är därför att öka mångfalden och att fler kvinnor och yngre personer vill ta chansen att påverka vårt lokala bank och försäkringsbolag.

Vad gör en fullmäktigeledamot?

  • Företräder kunderna
  • Fattar strategiska beslut om bolagets utveckling
  • Utser styrelse
  • Är ambassadörer för bolaget

Följande distrikt har val till fullmäktige 2021

Valdistrikt 2: Araslöv, Vinslöv
Valdistrikt 4: Farstorp, Hästveda, Norra Åkarp, Verum, Vittsjö
Valdistrikt 7: Bromölla, Näsum, Oppmanna-Vånga
Valdistrikt 12: Brösarp, Kivik