Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Säkra pensionen när börsen svajar

Är du orolig över vad pandemin eller andra oroliga börsperioder kan göra med din pension? Mycket handlar om din sparhorisont och vilken risk du är beredd att ta. Här delar vår pensionsekonom Trifa Chireh med sig av några av sina bästa tips.

– När skräcken för covid-19 var som störst på de finansiella marknaderna så rasade börserna dramatiskt. Men sedan dess har en mycket kraftig återhämtning skett. I de flesta fall är värdena tillbaka på de nivåer som gällde före börsrasen, säger Trifa Chireh.

Tidigare avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, brukar man kunna läsa när man ska välja fonder, och det går såklart inte att utesluta att nya svängningar kan drabba världens börser – och därmed din pension.

– Hur du ska resonera styrs av din ålder och vilka ekonomiska risker du är beredd att ta. I regel kan du ta större risk ju yngre du är.

Så ska du tänka om du är:

Under 40 år
Ju yngre du är, desto mer risk ska du ta. Eftersom yngre personer har långt kvar till pension så är det sannolikt att eventuella dippar hinner återhämta sig. Tänk också på att ju yngre du är, desto mindre allmän pension kommer du att få. Staten kommer inte ha möjlighet att betala ut lika stor del allmän pension framöver vilket innebär att du som är ung måste spara privat till din pension i större utsträckning.

Över 40 år
Börjar du närma dig pension kan det vara läge att dra ner risken. Då kan du välja en blandfond exempelvis, som inte bara investerar i aktier utan har delar av tillgångarna i räntebärande alternativ. Men kom ihåg att inte sänka placeringsrisken för tidigt. Pensionen ska räcka resten av livet och behöver lite avkastning för att kunna stiga i takt med inflationen.

Pensionär
För dig som redan gått i pension kan kortsiktig börsturbulens faktiskt gå ganska obemärkt förbi. I första hand kan det leda till att pensionsutbetalningarna inte höjs de närmaste åren. Tänk på att pensionen behöver avkastning även under utbetalningen. Många lägger ner mycket tid på förvaltning under spartiden men glömmer sedan tyvärr förvaltning och avkastningens betydelse efter pensioneringen. En noggrann planering av uttagen kan ge tusentals kronor mer i pension.