Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Tips till dig som köper bostad!

Allt fler väljer att köpa ny bostad i kommunerna i nordöstra Skåne och på Österlen. Från juni 2019 till juni 2020 ökade bostadsaffärerna med drygt 7 procent jämfört med samma period föregående år, enligt statistik från Värderingsdata. Trenden är att unga familjer flyttar från Malmö/Lund-regionen till landsbygden eller en mindre stad.


– Det är en trend som har förstärkts av Coronapandemin men som vi bedömer kommer att hålla i sig. Många unga familjer ser fördelar med att skaffa ett boende i nordöstra Skåne där de är på pendlingsavstånd till de större städerna men med en lugnare tillvaro och goda möjligheter att jobba hemifrån, säger Tobias Nordling, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Kristianstad, Hässleholm och Blekinge.

Många oroar sig för värdeminskning

Länsförsäkringar har ställt frågor till unga om hur de finansierar och tänker kring sitt boende i en helt färsk undersökning, Unga och bostaden. Nästan 40 procent svarar att de oroar sig för värdeminskning.

– Det viktiga är att man köper en bostad som man trivs i och som innebär ett bra boende. Prisnivåerna är relativt låga i större delen av nordöstra Skåne och med ett ökat tryck på bostadsmarknaden tyder allt på att bostadspriserna går upp på sikt. Generellt är det dessutom nästan alltid billigare att äga än att hyra, säger Tobias Nordling.

Långtgående undersökningsplikt

En annan orosfaktor är dolda fel. Nästan hälften av deltagarna i undersökningen oroar sig för skador och fel på bostaden som inte framkommer vid köpet.

– Du som säljare är ansvarig för dolda fel i den sålda villan i tio år efter att köparen har flyttat in. Motsvarande tidsgräns för bostadsrätter är två år. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande bostadens skick, säger Tobias Nordling.

Tips till dig som köper ny bostad:

 1. Slarva inte med undersökningsplikten
  Du eller en besiktningsman bör undersöka bostaden du är intresserad av för att försäkra dig om skicket innan du skriver under överlåtelseavtalet. Det kan innebära att du spolar i kranar, tänder och släcker lampor, testar att ugnen fungerar, kollar i köksskåp och lyfter på tavlor. Skador och fel på din bostad som du som köpare inte har kunnat upptäcka vid köpet, trots att du uppfyllt din undersökningsplikt, kallas för dolda fel. Fukt, mögel, elfel konstruktionsfel och skadedjur är sådant som kan ligga dolt. Felet ska dock inte vara förväntat utifrån bostadens skick och ålder. Det innebär alltså att det inte automatiskt är dolt bara utifrån att du inte kunnat se det.

 2. Ställ frågor direkt till säljaren och mäklaren 
  Bedömer du att du uppfyllde din undersökningsplikt inför köpet och att du heller inte har fått några upplysningar som pekat mot felet, då handlar det antagligen om ett dolt fel. Du bör dock först också kontrollera att det inte står något om dolda fel i ditt köpeavtal. Det förekommer friskrivningsklausuler som innebär att säljaren inte tar ansvar för dolda fel, men dessa är oftast förenade med sänkt pris.

 3. Anmäl felet till ditt försäkringsbolag
  Många skador ersätts av din boendeförsäkring. Läckande rör, skadedjur m.m omfattas av din hemförsäkring och på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har vi kunniga skadereglerare som hjälper dig. Gäller det ett dolt fel finns det hos de flesta mäklare idag en försäkring som ger både köpare och säljare skydd.

 4. Anmäl felet till din bostadsrättsförening
  Vet du inte helt säkert hur ett fel i din bostadsrätt uppkommit bör du alltid också anmäla det till din bostadsrättsförening. Din förening är ansvarig för drift och underhåll av fastigheten. Beror vattenskadan i ditt badrum på felaktigt kopplade vattenledningar i det badrum som installerades när huset byggdes, då är det antagligen bostadsrättsföreningen som är ansvarig för felet och inte säljaren.

Om undersökningen Unga och bostaden
Novus har genomfört 1022 intervjuer bland personer 20 – 40 år i september 2020. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna är 60%. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade panel.

Statistik bostadsaffärer
Från juni 2019 till juni 2020 såldes 2 054 villor och fritidshus samt 731 bostadsrätter (sålda av mäklare) i Kristianstads, Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Simrishamns kommuner. Motsvarande siffra för föregående år var 1 950 respektive 682. Källa: Värderingsdata