Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

”Som kund kan jag vara med och fatta besluten”

”När människan är som mest utsatt behövs försäkringsbolaget, därför tror jag på den kundägda ägandeformen. Det känns bra att vi äger bolaget och att vinsten går tillbaka till oss.

Margareta Albrektsson bor i Åhus, är gift, har fem barn och fem barnbarn och säljer glass i familjeföretaget Otto & glassfabriken.


Det ger också trygghet att vara ägare. Jag är fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad sedan nio år tillbaka och vet att alla siffror redovisas helt öppet, utan konstigheter. Vi som kunder får inte bara insyn i verksamheten, utan kan också vara med och fatta besluten.

Personligen brinner jag verkligen för det lokala, att bidra till att utveckla närmiljön. Det är ju här jag själv arbetar och lever, liksom min familj. Och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad driver på förändringar och utveckling i de lokala frågor som berör oss som bor här. Jag minns mycket väl projektet Trygga Tillsammans då bolaget delade ut trygghetsprodukter som en återbäring till ägarna, det vill säga oss. Det var ett gigantiskt projekt ute i alla byarna – och tänk bara på alla duktiga ungdomar de fick med sig i arbetet! Ett viktigt arbete som fortfarande ger ringar på vattnet.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har ständigt nya projekt på gång och det är intressant att få ta del dem.

Jag tycker att modellen med kundägt är bra, att pengarna satsas tillbaka in i verksamheten är positivt och jag hoppas att ägandeformen kommer stå sig även i framtiden. Att kunderna har förtroende för ledningen och att bolaget växer med ständigt nya kunder är ett tecken på det.”