Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Att prata med barn i en orolig tid

Vi går alla, på olika sätt, igenom en svår tid som följd av coronapandemin. Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med barn, ungdomar och andra i sin närhet om det som sker i samhället just nu.

Det finns barn och unga som är oroliga eller rädda och många föräldrar och andra vuxna som kämpar med att hantera egen oro. Man ska komma ihåg att det också finns barn och ungdomar som inte har någon vuxen att vända sig till med sin oro och sina frågor. För att främja barn och ungas mående har vi låtit ta fram denna kortfilm som är tänkt att fungera som ett stöd i vuxnas samtal med barn och unga. Dela gärna filmen med vänner som kan gynnas av några tips kring hur man stödjer sina nära och kära i en orolig tid.

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofilKBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.