Ett hållbart projekt i samarbete med HTS

Tillsammans med Hässleholms Tekniska skola, HTS, driver Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad sedan flera år projektet Hållbara Hundralappen. Vid terminsstart får ekonomieleverna en hundralapp. Med fokus på hållbarhet tas sedan affärsidéer fram för att få den att växa.

Foto: Sven Persson


– Vårt mål är att stimulera till mer ungt företagande och samtidigt bidra till en hållbar framtid. Hållbara Hundralappen är en investering som vi är säkra på kommer att bära frukt genom ny innovation och nya växande, hållbara företag i vår del av Skåne, säger Jessica Maazon, TM-chef på Länsförsäkringar
Göinge-Kristianstad.

Mixade grupper och globala hållbarhetsmål

Vid projektets start delas eleverna in i mixade grupper och redan där har hållbarhetsarbetet börjat, ett av målen är att öka den sociala hållbarheten
på skolan genom större samhörighet och respekt för varandra.

– Grupperna bedöms för sin prestation i företagsekonomi, entreprenörskap och ledarskap, vilket är helt centrala områden för att lyckas som företagare, säger Jessica Maazon.

Eleverna bedöms även i bästa dokumentation där produktion av en film om deras projekt ingår.

Globala mål

Som inspiration får eleverna FN:s 17 globala hållbarhetsmål, villka har satts  världens länder.

I årets uppsättning av affärsidéer fanns bland annat hållbara diskborstar, miljövänliga hundbajspåsar och veganska kakor. Andra idéer är mer ”hands-on”, till exempel att anordna dragkamp för insamling av pengar till förbättring av Finjasjön.

Vinsten består i att få bestämma vilket lokalt välgörenhetsändamål som ska få den totala intjänade summan. Årets projekt genererade vardera 6 150 kronor till Hässleholms Ridklubb, Finjasjöns fiskevårdsförening, Katastrofhjälp fåglar och vilt, Frida Kvinnojour i Hässleholm och Hållbara Hässleholm.