Tillsammans stoppade de branden

Elden gick från en låga stor som en handflata till en brand på en hektar på några minuter. Då gick lantbrukarna, skogsbrukarna och maskinförarna samman för att hjälpas åt. Nu prisas deras insats vid skogsbranden i Hästveda.

Foto: Sven Persson

Klockan 11 den 23 april 2019 upptäckte en av arbetarna, Bosse Njurbo, på Åbuamossen en liten eldsflamma, stor som en handflata på mossen. Då ringde han en av sina arbetsgivare, Johan Holmén. Johan larmade genast Räddningstjänsten.

Till slut hjälptes dryga trettiotalet privatpersoner åt att bekämpa elden tillsammans med Räddningstjänsten.

Samverkan blev avgörande

Efter tredje dygnet var branden någorlunda under kontroll, efter en knapp vecka lämnade Räddningstjänsten över ansvaret för efterbevakning till markägarna.

Vad som startade branden är fortfarande oklart, men klart är att samverkan mellan lantbrukarna, skogsbrukarna och traktorförarna kraftigt begränsade elden. Människor och djur evakuerades, men ingen blev skadad.

Samarbete är lösningen

Mobiliseringen av privata brandbekämpare gick väldigt fort. Det konstaterar Per Vallbo, skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad:

– De ställde upp med maskiner, gödselspridare och byggde till och med i ett fall om sin utrustning för att bättre kunna spruta ut vatten. Det var verkligen stort engagemang och en enorm handlingskraft, säger Per, som hoppas på mer samarbete mellan privata aktörer och samhällets insatser framöver.

– Om man ser framåt så kommer vi ju få ett torrare klimat med ökad risk för skogsbrand. Då tror jag att frivilliginsatser blir allt viktigare.

Prisade för sina insastser

De lant- och skogsbrukare som frivilligt deltog i släckningsarbetet av skogsbranden i Hästveda belönades den 12 september med utmärkelsen ”Rådigt ingripande”, som består av en plakett och en prissumma. Utmärkelsen delas ut årligen av Brandskyddsföreningen Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

– I vanliga fall delas priset ut till en person, men det här var något fantastiskt som de åstadkom tillsammans så därför ville vi att alla som medverkade skulle få priset, säger Renee Carlsson, hållbarhets- och kommunikationschef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Nästa steg är att hitta former för att utveckla samarbetet mellan instanser som Räddningstjänst, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och civilpersoner.

Okänd brandorsak

Skogsbranden den 23 april norr om Hästveda startade i Åbuamossen och spred sig snabbt i de torra markerna. Ett femtiotal personer och ett flertal djur evakuerades. Ett bostadshus, ett stall och cirka 60 hektar skog brann ner. Den samlade insatsen från privatpersoner och samhällets aktörer hindrade att betydligt fler drabbades. Orsaken till branden är okänd. Det är extremt ovanligt med skogsbränder redan i april i Sverige.