Nätverk lyfter Sjöriket

Vilt, vackert, bubblande och med ett sjudande näringsliv – Sjöriket Skåne är nätverket som bestämde sig för att skapa en levande landsbygd.

Foto: Sven Persson


Den nedåtgående trenden känns igen: En krympande landsortsbefolkning som drabbas av allt sämre service. Arbetstillfällena minskar, de unga flyttar till storstäderna och de äldre blir kvar.  Så såg utvecklingen ut även i Sjöriket Skåne.

Men för fem år sedan fick Oppmanna Vånga bygderåd idén att starta en sammanslutning där företagare hjälps åt för en levande landsbygd. Sjöriket skulle bli ett gränslöst samarbete där varken Blekinge eller Skånes, Kristianstad eller Östra Göinges kartlinjer uteslöt någon.

– Vi har ingen tillhörighet efter kommungränser. Det som förenar oss är de gamla handelsvägarna och våra fyra stora sjöar, konstaterar BrittMarie Eriksson, projektledare för Sjöriket Skåne och projektet Arkelstorpsviken.

Vill överleva

Och nätverket tycks ge frukt: det poppar ständigt upp nya företag, från stora till små, senast ett nytt senast ett nytt café i Arkelstorp, en antikhandel i Barum, en vilthanteringsanläggning med gårdsbutik i Filkesboda – och Bykrogen i Österslöv har numera hela tre sommelierer.

– Det bubblar i bygden och det smittar av sig. Den negativa inflyttningen har vänt till en positiv framtidstro. Det finns inte så mycket hus till salu längre. Men vi skulle behöva mer mark att bygga på!

Förebyggande arbete

Ett av de företag som är verksamma i Sjöriket Skåne är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, som äger stora skogsarealer i området.
– De har ett stort driv för att bevara bygden och har gjort ett fantastiskt arbete för att stoppa skogsbränder som är på gång, till exempel genom brandflyget. Det är vi väldigt tacksamma för, säger BrittMarie.

Starkare tillsammans

Sjöriket Skåne samarbetar numera även med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och många aktiviteter under året har genomförts.

– Olika teman intresserar olika företag. Det viktiga är att vi har en stark sammanhållning och kan hjälpa varandra. Vi företagare inom Sjöriket är inte konkurrenter, utan om det går det bra för mig, så går det bra för dig och tillsammans blir vi starkare, säger Ann-Christin Lindahl är Affärsområdeschef Företag/Lantbruk på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad: