Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Först på plats vid olycka

Chansen att du någon gång är först på plats vid en trafikolycka är stor. Men få trafikanter vet vad de ska göra – och kör därför förbi. Nu lanserar brandmannen och filmaren Mattias Larsson, i samarbete med bland andra oss, en film som ska råda bot på okunskapen och rädda liv.


Vad ska du göra om du är först på plats vid en trafikolycka? Behöver du fundera lite på svaret? Många vet i ryggmärgen hur de ska agera vid brand, men okunskapen vid olyckor är stor och brandmannen Mattias såg behovet.

– Jag har sett många olyckor och hållit otaliga brandutbildningar. Jag insåg att vi måste börja prata mer om trafikolyckor, säger han. Många SOS Alarm-operatörer berättar att trafikanter ringer dem först när de kört förbi en olycksplats, men kan då inte ge rätt information eller hjälpa någon. Det är bättre att stanna direkt. Och precis som vid bränder där det är fråga om sekunder för att rädda liv så gäller samma sak vid trafikolyckor, påpekar han.

– Den vanligaste dödsorsaken vid en trafikolycka är att den drabbade blir medvetslös, huvudet faller framåt och blockerar luftflödet. Genom att bara lyfta huvudet på den drabbade har du gjort en livräddande åtgärd. Räddningstjänsten har fem–tio minuters utryckningstid. Det är för lång tid med syrebrist.

Film som kan rädda liv

Mattias är också filmare och manusförfattare och driver egna företaget Mattias Larsson Cinematography. Redan för tre år sedan började han fundera på att göra en informativ kortfilm som ger enkla kunskaper som sitter i ryggmärgen, precis som vid brandens Rädda, Varna, Larma, Släcka.
– Jag vill visa att det inte behöver vara så komplicerat att göra rätt vid en trafikolycka. Det räcker med att ha några hållpunkter – stödord – så du vet vad du ska göra. Det viktigaste är egentligen att du stannar och larmar. Allt utöver det är en bonus.

Att ha tänkt igenom scenariot i förväg ger också en beredskap som kan rädda liv, menar han.
– När du ser en olycka är det inte många sekunder du har på dig att bestämma om du ska stanna eller inte, och då är det lätt att köra förbi om du tvekar.

Men du är faktiskt enligt lag skyldig att stanna vid trafikolyckor.

Ett lyckat samarbete

Mattias tog kontakt med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och berättade om sin idé med en informativ kortfilm.
– Jag är själv kund och har alltid haft en varm relation till dem. Jag vet att de har ett stort samhällsengagemang och dessutom samarbetade Räddningstjänsten Hässleholm med dem. Jag har alltid tänkt att om det är något försäkringsbolag jag ska samarbeta med så är det dem.

Först på plats

Filmen Först på plats, som lanserades i november 2017, är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkring Kronoberg, Räddningstjänsten Syd och SOS Alarm.
– De är alla aktörer som arbetar för ett tryggare samhälle. Man kan gå in på hur många detaljer som helst när det gäller trafikolyckor, men i den här korta filmen har vi gjort det så effektivt som möjligt. Har vi fått en enda bilist att stanna vid en trafikolycka är vi en bra bit på väg.

Filmen är 3 minuter och 40 sekunder lång och visas mestadels genom sociala medier som Facebook, Instagram och Youtube – liksom på tv-monitorer hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.
– Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer också att använda den i utbildningssyfte, vilket är kul. Men jag hoppas framför allt att den delas mycket. Ju fler som ser filmen desto mer nytta kommer den att göra.