Reclaim Challan

Sedan år 2015 har Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetat med projektet "Reclaim Challan" som en del i bolagets hållbarhetsarbete.

Reclaim Challan
Charlottesborg i Kristianstad. Foto: swelo.se

Idén att starta hållbarhetsprojektet "Reclaim Challan" kom genom samtal med flera olika aktörer i området Charlottesborg i Kristianstad. En av dessa aktörer var Challan Boys som då drev Challandagarna. Deras önskemål om samarbete startade en diskussion kring vad som kunde öka tryggheten i området och projekt "Reclaim Challan" föddes.

– Tillsammans med aktörer och boende i området har vi vid flera tillfällen träffats och diskuterat hur vi tillsammans skulle kunna bidra till att öka trygghetskänslan i området. Vi delade också ut en enkät om vad man skulle vilja ha för aktiviteter på "Challan", berättar Reneé Carlsson, Kommunikations- och hållbarhetschef, Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad.

Nya bekantskaper och starka nätverk ger energi till att samverka kring trygghet

Efter ett antal träffar där HSB, Polis, Kyrkan, KFGF, BRÅ, Challan Boys med flera deltog bestämde vi oss för att fokusera på det som är bra i området och vi bestämde oss också för att utveckla området att även inkludera Vilan.

För att konkretisera arbetet med Reclaim Challan/Vilan bestämde vi att tillsammans med ungdomar på KFGF ta fram en digital kalender med aktiviteter som sker i området. Med gemensamma krafter har vi lagt grunden till ett starkt nätverk med ett tydligt uppdrag.

– Efter mycket hårt arbete är vi nu där – en digital kalender fylld med aktiviteter som bidrar till mer trygghet, så som yoga, stavgång och foto. Att flera använder sig av kalendern och via den träffar de nya vänner och bygger sina nätverk. Kalendern har blivit ett forum för nya mötesplatser och det är något vi är otroligt stolta över.

Det fortsatta hållbarhetsarbetet med Reclaim Challan

Under hösten startar vi upp en arbetsgrupp med fokus på fler användare av kalendern och fler aktiviteter. Det är fortfarande mycket att kvar att jobba med. Vi har också etablerat en liten grupp av ungdomar som mer aktivt hjälper till vid event och aktiviteter.

Idén att starta hållbarhetsprojektet Reclaim Challan kom genom samtal med flera olika aktörer i området Charlottesborg i Kristianstad. En av dessa aktörer var Challan Boys som då drev Challandagarna. Deras önskemål om samarbete startade en diskussion kring vad som kunde öka tryggheten i området och projekt Reclaim Challan föddes.