Brandspaningsflyget

Att tidigt upptäcka en brand i skog och mark, ger räddningstjänsten större möjlighet att stoppa den innan den får fäste. För att förebygga stora bränder har vi därför ett samarbete med brandspaningsflyg, tillsammans med räddningstjänsten i nordöstra Skåne och Kristianstads Flygklubb.

Brandspaningsflyget
Foto: Sven Persson, swelo.se

Sommaren 2018 gjorde torkan att det fanns ett akut behov av bevakning från luften. Idén kom från några ledamöter i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads styrelse. Sedan dess har vi varje år spanat efter bränder under perioder då det råder torka och brandrisk.

Brandspaningsflyget är ett samarbete med räddningstjänsten i nordöstra Skåne och Kristianstads Flygklubb. Det bemannas och flygs av Kristianstad flygklubbs piloter och är en förstärkning av det befintliga brandflyget som redan upphandlats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Länsstyrelsen. Flera bränder har genom åren upptäckts som kunde fått förödande konsekvenser för både markägare och boende.

Att upptäcka en brand i skog och mark innan den får fäste ger större möjlighet för räddningstjänsten att få kontroll. Flygplanen har direktkontakt med räddningstjänsten och hjälper till med positioneringen då det kan vara svårt att hitta rätt från marken i svår terräng. När flygen ska upp i luften bestäms några dagar i förväg av räddningstjänsten i samarbete med SMHI och MSB.

Brandspaningsflyget är ett kostnadseffektivt sätt att förhindra att egendom och människor skadas av brand och skapar därmed trygghet för både markägare och boende.

Flygsatsning stoppar bränder

Snart sprider drönare trygghet