Ett engagemang med våra yngsta världsmedborgare

2018 fick Bergmanska förskolan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads och tidningen Norra Skånes Miljöpris. Det blev också starten till ett samarbete mellan oss och förskolan.

Bergmanska förskolan arbetar med stort engagemang tillsammans med barnen för att få dem att bli miljömedvetna världsmedborgare. Detta tycker vi är både viktigt och spännande och därför vill vi dela med oss. Barnen är vår viktigaste tillgång och vi ska hjälpa dem att utvecklas, att tro på sin intuition och ta vara på sin kreativitet.

Följ miljöhjältarna i Vinslöv:

Juni 2020

 ”I det mystiska hålet i ekollonet kan vi se…"

Vi tar upp mystiken kring hålet i ekollonet och låter en grupp få skapa en saga. Detta utifrån det som kompisarna tidigare sett när de kikat in i hålet på ekollonet. Orden vänskap/gemenskap, spänning, glädje och omtanke blir här viktiga nyckelord i sagan. Vi börjar med att välja ut några karaktärer utifrån kompisarnas teckningar, som ska vara med i sagan. Barnen väljer ut 6 karaktärer… en enhörning, en leopard, en drake, en krokodil, en dinosaurie samt transformers. Därefter får barnen med sig nyckelorden som sagan ska innehålla.

Sagan börjar växa fram och får titeln ”Den läskiga skogen”.

bergmanska-200618-2800x349.jpg

”Den kan handla om att enhörningen fyller år och leoparden ska gå på kalas och äta tårta”. ”Ja, och så bor enhörningen i ett slott”. ”Leoparden kan gå till enhörningen genom en mörk skog, så det blir spännande. Leoparden kan träffa de andra i den mörka skogen och först är de inte vänner, men sen blir de vänner”.

Vi erbjuder barnen att både hitta bakgrundsbilder och illustrera bilder till deras text, analogt och digitalt, med hjälp av appen Book Creator.

 

När vi tidigare varit ute i skogen har barnen hittat ett ekollon med ett litet hål. De började då fantisera om vad som kunde gömma sig där inne. Vi utmanar barnen i att utveckla sina tankar och hypoteser genom att de får teckna vad de tror kan finnas i ekollonet.

bergmanska-v23-1073x183.jpg

Vad några av barnen uttrycker kring sina bilder:

”Jag kan se en krokodil, blommor och regnbåge i hålet. Krokodilen badar i sjön. Krokodiler kan simma. Krokodiler tycker om blommor och regnbågen”. ”Jag kan se en enhörning i hålet. Jag hör att den sjunger, den dansar också. Den dansar med en kompis”. ”Jag kan se en snigel och en mask i hålet på ekollonet. De dansar tillsammans och lyssnar på musik”. ”Jag kan se en dinosaurie i hålet, som dansar med sina kompisar. Det låter dunk…dunk…dunk!” ”Jag kan se en leopard som springer på en väg”. ”Jag kan se två transformers som kan förvandla sig till bilar inne i hålet”. ”Jag kan se en tupp och en höna som pussas”.

 

Maj 2020

”Vi ser jättespännande grejor i den här (menar luppen). Kolla vilka taggar”. 

bergmanska-200507-2800x470.jpg

Vi studerar växter ännu mer och undersöker hur de ser ut, likhet/olikhet. Därefter erbjuder vi att teckna en växt med svart tusch och vidare få skapa växten tredimensionellt i lera.

”Denna är jättespännande med randiga blad, små rötter och tjocka rötter har den”. ”Hur får man en vän?” ”Man frågar, vill du vara min vän? Sen kan man säga något fint”. ”Sen kan man fråga om namnet”. Pedagog; Hur gör växter? ”Samma sak som vi. De har gräsvänner”. ”Växter kan bli kära i varandra. De frågar om den vill bli kär och så bara pussas de och då blir det så”. ”Växterna är kompis med småkrypen”. 

Pedagog; Kan växter prata och hur pratar växter?
”Växter kan prata med varandra. De föds så de kan prata. De kan inte prata när de är bebisar, men när de blir större. Rösten går under jorden till den andra växten. De ropar dess namn, så hör dom att det är till mig”. ”Jag tror växternas röst flyger upp till de andra växterna”. ”Alla växter ställer sig i en ring, sen flyger rösten runt”. ”Jag tror nog det är rör. Det är sådana små slangar som är osynliga som inte syns. Rösten flyger i slangen till alla kompisarna och så säger de det vidare och vidare”. ”Det tror jag också”. 

 

April 2020

Wow jag kan se en massa stickor, det är magiskt. Jag kan också se ett magiskt hål.

Vi tar med oss växterna från gården, in i ateljén, för att kunna undersöka mer fördjupat och även teckna/måla växter till vår projektvägg.

  bergmanska200416_2800.jpg
   

”Där är runda små hål i den växten. Kanske någon har bitit i den. Kanske små nyckelpigor”. ”Larver älskar sådana taggiga växter. De äter sådana hela tiden”.

”Växter är bra så vi kan leva”. ”Växter ger oss luft och de är fina”. ”Det är växterna som gör att vi kan andas och träden och luften”.

”Växter pratar med olika språk, ett annat språk”. ”De pratar inte samma som människor. Det låter schhhh…schhhhh”. ”Man kanske ser när man kommer nära så ser man när de pratar. När man lutar mot växterna kan man kanske höra när de pratar”.

”De kan vara kära och krama och pussas. Växterna vill kramas”. ”De behöver ett hjärta för att leva”. ”Ett frö behöver dom”.

 

Mars 2020

Barnens tankar om Corona-viruset

bergmanska-tankar-coronavirus-1280x720.jpg

Bergmanska förskolan i Vinslöv berättar:
De första veckorna i projektet kallar vi för observationsperiod. Då väljer vi att gå ut i naturen, i vårt närområde, med en liten grupp barn under ett flertal tillfällen. Syftet är att få fatt på vad som intresserar och fascinerar barnen, genom att låta barnen möta naturen på sina egna villkor. Det handlar om att bygga en relation till naturen tillsammans, där vi stöttar och uppmuntrar barnens lek och utforskande med naturen och miljön.

Vi har med oss frågan, Hur möter och utforskar barnen naturen? Fokus på naturvetenskapliga begrepp som de undersöker, med fokus på social hållbar utveckling/återhämtning. Varje tillfälle dokumenterar vi genom att fotografera/filma och observera vad barnen säger och gör.

Vi ser att promenaderna till skogen utvecklar barnens relationer till naturen och sin omgivning. De har många frågeställningar som utvecklas till hypoteser och teorier. Utifrån det relationistiska förhållningssättet upplever vi också att promenaderna inte bara stödjer relationen till naturen utan också till varandra, vilket blir möjligt genom att barnen går i små grupper och får tid för sitt utforskande själva och tillsammans i omgivningen. 

Vi tolkar att promenaderna inbjuder till olika rörelseutmaningar och återhämtning i naturen för barnen. De hittar ställen i skogen där de vill klättra, hoppa, springa, hänga, rulla etc. Barnen utforskar även genom att använda naturen som lekredskap. Barnen visar en omsorg om naturen, det de möter i naturen och med varandra. De uttrycker bla. ”Vi kan hålla i handen för vi är bästa vänner”. ”Dom är vänner”. ”Dom är ganska söta”. ”Många nyckelpigor. De är nog kompisar”. ”Den här snigeln vill vara här, jag ger den äpple”. 

Vi har valt att gå till skogen flera gånger för att inte ha för bråttom med att välja vilket fokus vi ska arbeta vidare med. Vi har observerat och reflekterat över vad barnen är nyfikna på. Emellanåt har besöken och projektet upplevts som stillastående, men i själva verket handlar det om att vänta in barnen. I observationerna vi hittills gjort har vi upptäckt att barnen ofta återkommer till småkryp. Det som också väcker en nyfikenhet är växtligheten i naturen såsom träd, blommor och svampar. När barnen själva får fotografera kring deras upplevelser i skogen ser vi att de växer och att det blir till ett meningsfullt sammanhang där dem är delaktiga i dokumenterandet. Detta blir en dialog mellan barnen när de tar med sig det vidare för att återberätta till  hela barngruppen. Symboler och skyltar har också fångat barnens nyfikenhet på promenaderna. Barnen har reflekterat, diskuterat och haft hypoteser kring dess användningsområde. Vi observerar även hur barnen diskuterar spår och skräp då vi varit ute på våra promenader.

Bergmanska förskolan berättar om sitt projekt "Barnen för naturen och naturen för barnen":

Vi startade vårt arbete för lite drygt 20 år sedan, då på Bergmanska förskolan. Idag är vi tre förskolor; Bergmanska Förskolan, Förskolan Mio och Förskolan Frö & Freja, som bedriver en verksamhet inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia Norra Italien, under ledning av förskolechef Josephine Hagberg.

Vi har en gemensam organisation som bygger på en stark tro på människans möjligheter. Tillsammans arbetar vi mot samma mål på våra förskolor. Vi har djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende drivkraft att utforska världen. Vårt arbete utgår från barnens frågor och funderingar vilket lägger grunden för vårt arbete på förskolorna. Det är en utmaning att lyssna till vad barnen verkligen funderar över och kräver att vi alltid är lyhörda och engagerade. Vår uppgift blir att ge barnen nya erfarenheter och nya intryck för att kunna utveckla och lära tillsammans. Vi tror även att barn lär sig på olika sätt och anser därför att det är viktigt att låta barnen få undersöka och använda sig av många olika uttryckssätt, med alla sina sinnen – sina hundra språk.

Tillsammans har vi på våra förskolor enats om följande värdeord:
Välkomnande – Tillit – Delaktighet – Glädje.

Bergmanska förskolan avdelning Boken, Vinslöv, Hässleholms kommun
Projekt: Barnen för naturen och naturen för barnen, 2018-2019
Ålder: 4-5 år
Pedagoger: Åsa Jonsson, Marie Nordkvist och Carina Olofsson.
Foto och text: Åsa Jonsson, Marie Nordkvist och Carina Olofsson.

Bakgrund

Projektet ”Barnen för naturen och naturen för barnen” är ett långsiktigt arbete utifrån hållbar utveckling och hållbar framtid. Vi ser det som ett oerhört viktigt arbete. Vi i förskolan, precis som i övriga världen, behöver arbeta aktivt för att skapa en bättre värld. Vi har framtidens världsmedborgare och forskare på våra förskolor och behöver ge dem egenskaper och upplevelser som bidrar till att de vill utveckla och utvecklas till en hållbar framtid. Vi behöver ge dem rätt redskap, en känsla av hopp och framtidstro och självförtroendet att lita på sin egen förmåga. Det är viktigt att barnen får med sig att vi alla kan göra skillnad och att vi kan vara med och påverka till en bättre miljö, att alla är lika viktiga.

Projektets syfte

Världen behöver en ny berättelse, skapad av och för våra barn. För att möjliggöra detta behöver barnen få möjlighet att skapa en fördjupad relation med naturen. Att utveckla deras förståelse för hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att ta vara på varje barns tankar, nyfikenhet och fantasi inspirera barnen att förvalta vår planet. ​Sven Bremberg, docent i socialmedicin, menar att vi behöver förbereda barnen för framtiden genom att ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Detta är viktiga egenskaper för att möta de behov som finns för att skapa en ny berättelse. Genom den pedagogiska verksamheten kan barnen ges möjlighet att inse vikten av naturens betydelse för människans återhämtning, hälsa och välbefinnande. 

Projektets mål:
  • Att varje barn ges förutsättningar att skapa en relation till naturen.​
  • Att varje barn ges förutsättningar att förstå betydelsen av människans påverkan på naturen.​
  • Att varje barn ges förutsättningar att förstå naturens betydelse för människans återhämtning.
  • Att barnens tankar, teorier och läroprocesser skall vara utgångspunkt i projektet. ​
  • Att varje barn genom projektet erbjuds en 100-språklighet​.
  • Att varje barn genom den pedagogiska verksamheten inspireras att utveckla sin kreativitet, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga.

Samarbetet med Bergmanska förskolan i Vinslöv startade 2018 och framöver kan du följa deras arbete, både här på lansforsakringar.se och i våra sociala medier (facebook och instagram). Som lokalt företag finns vi där både du och vi arbetar och bor. Det innebär att vi engagerar oss och ser styrkan av nära samarbeten. Det är viktigt för oss att utveckla och stärka vår del av Skåne. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling och framtid i vår del av Skåne