Ett engagemang med våra yngsta världsmedborgare

2018 fick Bergmanska förskolan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads och tidningen Norra Skånes Miljöpris. Det blev också starten till ett samarbete mellan oss och förskolan. Bergmanska förskolan arbetar med stort engagemang tillsammans med barnen för att få dem att bli miljömedvetna världsmedborgare. Detta tycker vi är både viktigt och spännande och därför vill vi dela med oss. Barnen är vår viktigaste tillgång och vi ska hjälpa dem att utvecklas, att tro på sin intuition och ta vara på sin kreativitet. För oss som lokalt företag är det viktigt att aktivt delta i utvecklingen av bygden. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling och framtid i vår del av Skåne.  

Bergmanska förskolan berättar om sitt projekt Barnen för naturen och naturen för barnen:

Vi startade vårt arbete för lite drygt 20 år sedan, då på Bergmanska förskolan. Idag är vi tre förskolor; Bergmanska Förskolan, Förskolan Mio och Förskolan Frö & Freja, som bedriver en verksamhet inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia Norra Italien, under ledning av förskolechef Josephine Hagberg.

Vi har en gemensam organisation som bygger på en stark tro på människans möjligheter. Tillsammans arbetar vi mot samma mål på våra förskolor. Vi har djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende drivkraft att utforska världen. Vårt arbete utgår från barnens frågor och funderingar vilket lägger grunden för vårt arbete på förskolorna. Det är en utmaning att lyssna till vad barnen verkligen funderar över och kräver att vi alltid är lyhörda och engagerade. Vår uppgift blir att ge barnen nya erfarenheter och nya intryck för att kunna utveckla och lära tillsammans. Vi tror även att barn lär sig på olika sätt och anser därför att det är viktigt att låta barnen få undersöka och använda sig av många olika uttryckssätt, med alla sina sinnen – sina hundra språk.

Tillsammans har vi på våra förskolor enats om följande värdeord:
Välkomnande – Tillit – Delaktighet – Glädje.

bergmanska650.jpg

Bergmanska förskolan avdelning Boken, Vinslöv, Hässleholms kommun
Projekt: Barnen för naturen och naturen för barnen, 2018-2019
Ålder: 4-5 år
Pedagoger: Åsa Jonsson, Marie Nordkvist och Carina Olofsson.
Foto och text: Åsa Jonsson, Marie Nordkvist och Carina Olofsson.

Bakgrund
Projektet ”Barnen för naturen och naturen för barnen” är ett långsiktigt arbete utifrån hållbar utveckling och hållbar framtid. Vi ser det som ett oerhört viktigt arbete. Vi i förskolan, precis som i övriga världen, behöver arbeta aktivt för att skapa en bättre värld. Vi har framtidens världsmedborgare och forskare på våra förskolor och behöver ge dem egenskaper och upplevelser som bidrar till att de vill utveckla och utvecklas till en hållbar framtid. Vi behöver ge dem rätt redskap, en känsla av hopp och framtidstro och självförtroendet att lita på sin egen förmåga. Det är viktigt att barnen får med sig att vi alla kan göra skillnad och att vi kan vara med och påverka till en bättre miljö, att alla är lika viktiga.

Projektets syfte
Världen behöver en ny berättelse, skapad av och för våra barn. För att möjliggöra detta behöver barnen få möjlighet att skapa en fördjupad relation med naturen. Att utveckla deras förståelse för hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att ta vara på varje barns tankar, nyfikenhet och fantasi inspirera barnen att förvalta vår planet. ​Sven Bremberg, docent i socialmedicin, menar att vi behöver förbereda barnen för framtiden genom att ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Detta är viktiga egenskaper för att möta de behov som finns för att skapa en ny berättelse. Genom den pedagogiska verksamheten kan barnen ges möjlighet att inse vikten av naturens betydelse för människans återhämtning, hälsa och välbefinnande. 

Projektets mål:

  • Att varje barn ges förutsättningar att skapa en relation till naturen.​
  • Att varje barn ges förutsättningar att förstå betydelsen av människans påverkan på    naturen.​
  • Att varje barn ges förutsättningar att förstå naturens betydelse för människans återhämtning.
  • Att barnens tankar, teorier och läroprocesser skall vara utgångspunkt i projektet. ​
  • Att varje barn genom projektet erbjuds en 100-språklighet​.
  • Att varje barn genom den pedagogiska verksamheten inspireras att utveckla sin kreativitet, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga.

Läs mer om projektet Barnen för naturen och naturen för barnen

Avslutande reflektion
Vi har sammanställt och utvärderat vårt projekt under läsåret 2018-2019 men vill lyfta följande avslutande reflektioner.

Det vi kan se från början av vårt projekt med småkryp fram tills nu, är att barnen fått nya erfarenheter. Det kan vi se genom att de tänker mer nu i ett system, där de har fått en förståelse på många olika sätt genom att de tänker i sammanlänkande helheter.

Genom barnens intresse för småkryp har de tillsammans skärpt ögat och därigenom fått syn på detaljer som de tidigare inte upptäckt. Det har gjort att barnen har fått ny erfarenhet och kunskap som sedan legat till grund för deras skapande av teorier och berättelser.

Vi pedagoger tillsammans med barnen, har medverkat till att skapa en förändring kring hur vi ser på den värld vi lever i och av.  Barnen uttrycker och diskuterar sina kunskaper och erfarenheter under hela dagen, tex. bygger i kuben med småkrypen och samtalar om hur småkrypen känner sig och vad de vill göra, men även vad som finns runtomkring de olika småkrypen och hur viktigt det är för att de ska kunna leva.

Barnens möten med de levande djuren i sina sammanhang, både ute och inne, har gett en relation till småkryp och till platser där de lever. De har lärt sig mer om några arter men har också fått erfarenheter av livsbetingelser, samband och anpassning.

Samarbetet med Bergmanska förskolan i Vinslöv startade 2018 och framöver kan du följa deras arbete, både här på lansforsakringar.se och i våra sociala medier (facebook och instagram). Som lokalt företag finns vi där både du och vi arbetar och bor. Det innebär att vi engagerar oss och ser styrkan av nära samarbeten. Det är viktigt för oss att utveckla och stärka vår del av Skåne.