Systematiskt miljöarbete

Vårt systematiska miljöarbete utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi finns nära dig när du behöver oss. 

Miljöarbetet är integrerat i verksamheten och ska leda till positiv miljöutveckling, för oss och omvärlden. Att förhindra olyckor och skador hos våra kunder är en viktig del av detta.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur. 

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt.Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn så är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det självklara valet.

Har du frågor om vårt systematiska miljöarbete kontakta gärna Renée Carlsson, Hållbarhet- och kommunikationschef.