Reseförsäkring vid längre utlandsvistelse

Reseförsäkring vid längre utlandsvistelse

Vid långresor, studier eller arbete utomlands behövs en särskild försäkring. Reseförsäkringen för längre utlandsvistelse gör det möjligt för dig att resa försäkrad under en längre tid. Du kan även anpassa försäkringen efter just dina behov genom att teckna våra tilläggsförsäkringar.

Om du är bortrest i mer än 45 dagar för att till exempel arbeta eller studera utomlands, behöver du ett förlängt reseskydd. För att försäkringen ska gälla måste du teckna den innan avresan. Försäkringen gäller för de personer som finns angivna på försäkringsbrevet.

Vad gäller försäkringen för?

Vård- och resekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård på resmålet och hemtransport om du blir akut sjuk eller skadar dig i en olycka under resan. Kostnader på resmålet för tandvård vid akuta tandbesvär. Högsta ersättning för tandvård är 5 000 kronor.

Merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Egendomsskydd

Stulet eller skadat bagage. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

Stöld av pengar och värdehandlingar. Högsta ersättning är 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.

Ansvarsskydd

Om någon skulle kräva dig på skadestånd. Högsta ersättning är 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita advokat. Högsta ersättning är 240 000 kronor.

Överfallsskydd

Om du råkar ut för misshandel eller rån. Högsta ersättning är 1 miljon kronor.

Tilläggsförsäkringar

Till grundförsäkringen kan du göra följande tillval beroende på vilka behov du har under din utlandsvistelse.

  • Återbetalning av utbildningskostnad
    Ersättning om du tvingas avbryta dina studier under utlandsvistelsen på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning
    Ersättning vid medicinsk invaliditet och dödsfall vid olycksfallsskada.
  • Utökat reseskydd
    Ger ett mer omfattande reseskydd, till exempel avbeställningsskydd, ersättningsresa och förseningsersättning.

Att tänka på

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för reseförsäkringen