Först på plats

Vad ska du göra om du är först på plats vid en trafikolycka? Behöver du fundera lite på svaret? - Du är inte ensam. Räddningstjänsten rycker ut till 18 000 trafikolyckor varje år och chansen att du någon gång är först på plats är stor. Men få trafikanter vet vad de ska göra – och kör därför förbi.Tillsammans med brandmannen och filmaren Mattias Larsson har vi därför gjort en kortfilm som ska råda bot på okunskapen och rädda liv.

Många vet i ryggmärgen hur de ska agera vid brand men okunskapen vid trafikolyckor är stor. Brandmannen och filmaren Mattias såg behovet av att informera.

– Många sos alarmoperatörer berättar att trafikanter ringer dem först när de kört förbi en olycksplats, men då kan de varken ge rätt information eller hjälpa någon. Det är bättre att stanna direkt vid olycksplatsen.

Precis som vid bränder där det är fråga om sekunder för att rädda liv så gäller samma sak vid trafikolyckor.

– Den vanligaste dödsorsaken vid en trafikolycka är att den drabbade blir medvetslös, huvudet faller framåt och blockerar luftflödet. Genom att bara lyfta huvudet på den drabbade har du gjort en livräddande åtgärd. Räddningstjänsten har fem–tio minuters utryckningstid. Det är för lång tid med syrebrist.

Därför gjorde vi denna informativa kortfilmen som ger enkla kunskaper, precis som vid brandens Rädda, Varna, Larma, Släcka.

Vi vill visa att det inte behöver vara så komplicerat att göra rätt vid en trafikolycka. Det räcker med att ha några hållpunkter – stödord – så du vet vad du ska göra. Det viktigaste är egentligen att du stannar och larmar.

Filmen Först på plats, som lanserades i november 2017, är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkring Kronoberg, Räddningstjänsten Syd och SOS Alarm. Filmen finns bland annat på sociala medier. 

Först på plats
- så gör du vid trafikolycka

Stanna bilen.

Varna andra trafikanter.

Överblicka vad som har hänt.

Larma 112.

Hjälpa den/de skadade.