Tips från placeringsrådgivaren

Ta del av våra placeringsrådgivare Richard Barba och Sebastian Hovanders tips.

Foto: Sven Persson/swelo.se

november 2021
B09RBA-2_150.jpgB09SEH-4_150.jpg

I oktober och november sker flera förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. Då lägger vi till fyra nya fonder och byter ut sex fonder. Allt för att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.

I oktober lägger vi till JP Morgan China och BlackRock ESG Euro Corporate Bond och i november inkluderas Handelsbanken Hälsovård Tema och Aberdeen Standard Responsible Global Asset Strategies (RGAS). I november avvecklar vi även sex fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Du som sparar i någon av fonderna behöver inte göra något. Temat för fondflyttarna är högre hållbarhetsnivå och högre avkastningspotential enligt vår bedömning.

Nuvarande fond                                  Ersättningsfond
SEB Global Aktiefond                           Länsförsäkringar Global Vision        
Fidelity EMEA                                       Fidelity Emerging Markets                 
BlackRock Euro Corp Bond                 BlackRock ESG Euro Corp Bond     
Aberdeen Standard GARS                   Aberdeen Standard RGAS                
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet           SEB Sweden Equity Fund                 
SEB Asset Selection                             Norron Target

Aberdeen Standard Responsible Global Asset Strategies (RGAS) har samma grundinriktning och risknivå som Aberdeen Standard GARS men högre och tydligare hållbarhetsinriktning, bland annat genom att aktieinnehaven till stor del följer vår exkluderingslista. BlackRock ESG Euro Corporate Bond har högre hållbarhetskriterier och Fidelity Emerging Markets har en lägre andel fossila bränslen. Övriga fonder har inte levt upp till våra avkastningsförväntningar. Alla nya fonder och fonder till vilka vi flyttar kapital främjar hållbarhet.

Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Du får även information om förändringen när du loggar in på Mina sidor under fliken Pension. Du som sparar i fonderna på ett fondkonto eller investeringssparkonto kan fortsätta göra det som tidigare.

Vi har ett stort utbud av fonder. På lansforsakringar.se, se placeringshjälpen, ser du hela vårt utbud. Här kan du också följa utvecklingen för respektive fond.
Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet.

Läs mer om våra fonder här, eller kontakta oss, så hjälper vi dig med din sparplacering.

Richard & Sebastian

september 2021

B09RBA-2_150.jpg
Att tidigt lära barn att handskas med pengar underlättar för dem senare i livet. Att ge barnen veckopeng lär dem att förstå pengars värde. Här är experternas tips på hur ni bäst hanterar veckopengen.

Genom att själva ta ansvar för sina pengar får barn stegvis förståelse för vad saker kostar. Dessutom är det alltid roligt för dem att kunna spara och köpa något de gärna vill ha för egna pengar. I förlängningen lär de sig en sund hantering av pengar som underlättar när de senare flyttar hemifrån.

6 tips för veckopeng och månadspeng

  • Hur stor veckopengen är beror på vilka möjligheter ni har som familj och vad som ska ingå i veckopengen. När barnet är runt åtta år är det vanligt att ge omkring 25 kronor i veckan. Sedan ökar summan med åldern. Vid 16–17 års ålder brukar många ge hela eller en del av studiebidraget.
  • Kom överens om vad pengarna ska räcka till och om det finns möjlighet att tjäna extrapengar, till exempel genom att göra sysslor hemma.
  • Prata med barnen om sparande och om hur pengar fungerar med hänsyn till deras ålder och mognad. Äldre barn behöver till exempel lära sig fördelar och nackdelar med att låna pengar, för att minska risken att hamna i en skuldfälla.
  • Låt barnen göra misstag och köpa en i dina ögon meningslös pryl. Det är en del i att lära sig hantera pengar.
  • Ge inte mer pengar än det som ni kommit överens om. Tar pengarna slut så är det en del i lärandet och att de förstår att det inte bara kan få mer.
  • Ett bankkort är en bra idé när barnen är mogna för det och ger en ökad ansvarskänsla.

augusti 2021

Sommaren är en tid som de flesta av oss ser fram emot. Ha semester, tillbringa tid med familj och vänner. Samtidigt är det en period som ofta kan bli dyr för plånboken. Det är vanligt att vi underskattar hur mycket pengar vi använder. Är vi lediga så vill vi unna oss.

Coronavirusets intåg har begränsat resandet, men förhoppningsvis ska vi snart kunna lägga den här tråkiga tiden bakom oss. Kanske kan det vara bra att redan nu börja planera nästa semester och lägga undan pengar.

Varför inte göra upp en minibudget över vilka kostnader du har på semestern? Vad kostar resan, boendet, nöjen och uppehälle? Avrunda uppåt så skapar du dig marginaler. På det viset får du en bra överblick av behovet.

Fördelen med att sätta av pengar till semester vid sidan av ditt vanliga sparande är att du undviker att behöva snåla om något oväntat händer. Månadssparande är alltid ett bra sätt att spara. Du kan enkelt starta en automatisk överföring på ett valfritt belopp via internetbanken eller appen. Om du har sparade pengar i långsiktiga placeringar så kan det vara en god idé att föra över en del till semestersparandet. Detta eftersom kortsiktigt sparande, som semestersparande, inte bör vara placerade till hög risk.

Om semestern kostar Månadssparande
(räknat på 11 mån)
20 000 1 820 kr/mån
30 000 2 730 kr/mån
40 000 3 640 kr/mån

Börja månadsspara på sparkonto

 

juli 2021

B09SEH-4_150.jpgB09RBA-2_150.jpg
Pengar är trygghet men också frihet. Att ha ett litet kapital gör det möjligt att förändra ditt liv så som du vill. Att kunna säga upp dig från jobbet, att lämna en relation, vara föräldraledig länge, våga starta eget. Frihet att välja själv, helt enkelt. Här är 5 tips för att skapa ditt frihetskapital.

1. Vad är frihetskapital för dig?
Förmodligen har du stenkoll på vad du sparar till när målet är konsumtion. Samma logik kan du använda när du sparar ihop till ditt frihetskapital. Vill du kunna gå ner i arbetstid eller flytta utomlands? Fundera över vad du kan tänkas använda ditt frihetskapital till och planera sparandet utifrån det.

2. Gör en budget
Nästa steg är att ta fram en budget – när du får struktur på din ekonomi är det lättare att hålla reda på var pengarna tar vägen. Ett sätt att hålla koll är med hjälp av Månadskollen i vår app. En vanlig missuppfattning är att sparande endast är för de som tjänar mycket pengar. Så är det inte. Oavsett inkomst – se över dina utgifter och dra ner på kostnaderna för att få mer pengar till sparande.

3. Sätt undan pengar direkt
Undvik fällan att spara pengar som blir över vid månadens slut. Prioritera i stället ditt sparande och se till att du för över pengar i början på månaden. Om du precis börjat spara kan ett sparkonto vara en bra idé och vill du ha ett långsiktigt frihetskapital, kan du redan nu lägga in automatiska överföringar till ett investeringssparkonto (ISK).

4. Ge ditt konto ett eget namn
Logga in på Mina sidor och ändra namn på ditt konto till Frihetskontot eller något annat som du blir motiverad av. Det blir roligare och dessutom lättare att motstå frestelsen att ta pengar från kontot.

5. Håll koll på ditt sparande
Kom ihåg att följa utvecklingen och hålla koll på ditt sparande. Ta hjälp av Sparnavigatorn där du får en prognos över hur ditt sparande kan utvecklas över tid. Se över sparandet en gång om året. Då kan du anpassa det efter var du befinner dig i livet och hur dina sparmöjligheter ser ut.
Det viktigaste är att du sparar – varje krona kan användas för din frihet i framtiden.

juni 2021

Har du ställt dig frågan: Behöver jag amortera mycket på mitt hus/lägenhet eller är det bättre att spara en del och placera?

De senaste 30 åren har de långa räntorna sjunkit mot nollstrecket och i takt med detta har strategin ”hård amortering” alltmer framstått som något felaktig. Kostnaden för ett lån är låg och aktiemarknaden har lämnat en bra avkastning över tiden.

Ett exempel kan illustreras så här:
En familj har 2,2 miljoner i bolån och siktar på att bli skuldfria till pensionen om 25 år. De amorterar därför 7 100 kronor i månaden. En annan familj med samma bolåneskuld investerar istället drygt 3 000 kronor i fonder under samma tid. År 2044 kan båda familjerna vara skuldfria trots att de lagt så olika mycket per månad, eftersom den investerande familjen med hjälp av sparande har fått ihop ett tillräckligt kapital för att lösa sitt bolån vid denna tidpunkt. Exemplet antar framtida räntelägen, börsens utveckling och bortser från eventuella amorteringsregler, men det säger ändå något om att man bör tänka på att sprida sitt sparande.

Amortera är på intet sätt fel att göra, det bygger en krockkudde mot räntehöjningar, bostadprisnedgångar och inkomstminskningar. Dock bör det inte vara den enda sparstrategin man väljer.

En kombination av ett kontosparande till den kortsiktiga bufferten, ett långsiktigt (fond-)sparande och amortering är helt enkelt det bästa sättet att känna sig trygg.

Din inkomst bör därför fördelas i olika sparkorgar varje månad och hur mycket du lägger i varje korg har att göra med hur dina drömmar, din pensionsprognos och dina kommande renoveringsprojekt ser ut.

Maj 2021

B09SEH-4_150.jpg

När jag, för lite sedan, berättade för en kompis jag inte träffat på länge var jag arbetar, erkände hon att hon hade dåligt samvete över att hon inte hade sparat något till sina barn. Hon pratade om sin hektiska vardag med fotbollsträningar, smutstvätt och falukorvsmiddagar och hur det aldrig fanns tid att tänka längre än till nästa gympapåse. Döm om hennes förvåning när vi, med hjälp av hennes mobiltelefon, fem minuter senare hade lagt upp ett investeringssparkonto, valt några fonder och aktiverat en automatisk dragning från hennes lönekonto. För det är precis så lätt det är idag.

Månadssparande som växer till sig

Det behövs ingen djup kunskap om finansmarknaderna eller någon fantasilön för att komma igång. Kontakta oss så hjälper vi dig. Ett månadssparande ligger tryggt i bakgrunden och växer till sig utan att du behöver ägna det mer tid än att vardagen också får plats. Att kontinuerligt köpa fondandelar gör också att du inte behöver tänka så mycket på när det är rätt läge att köpa och rätt läge att sälja. När du månadssparar investerar du konstant och kan faktiskt vara glad över nedgångar på börserna, eftersom du då får nya andelar till lägre pris.

ISK - ett förmånligt sätt att spara

Om du sparar i exempelvis fonder eller andra värdepapper kan du göra det inom ramen för ett investeringssparkonto, ISK. Ett ISK är ett förmånligt sätt att spara genom att beskattningen är låg och du kan byta placeringar utan att först betala kapitalvinstskatt på exempelvis en såld fond innan du kan göra insättning i en ny fond, som du annars måste göra. I en ISK betalas i stället en årlig schablonskatt baserat på statslåneräntan och inte på den verkliga värdeutvecklingen. Sparandet är inte låst och du kan göra insättningar och uttag när du vill, helt skattefritt. De är helt enkelt skattemässigt enklare och så länge räntorna är låga räcker det med en avkastning på cirka 1,5 % för att det ska vara skattemässigt fördelaktigt att spara inom ramen för ett ISK.

Så det finns helt enkelt inga ursäkter att inte låta de där hundralapparna du har över varje månad växa till sig. Det har aldrig varit enklare att börja spara.

Sebastian Hovander, placeringsrådgivare, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

 

April 2021

Vi lever i ett av världens mest jämställda länder men bara hälften av hushållen tycker att deras ekonomi är ekonomiskt jämställd. Det stämmer: Kvinnor tjänar i genomsnitt 76 procent av männens lön, har 50 procent av männen tjänstepension och 50 procent av männens kapitalinkomster. Men det går att ändra på – här är tre tips från placeringsrådgivarna Richard Barba och Sebastian Hovander.

1. Våga prata pengar
Det är viktigt att ni båda känner er trygga och självständiga i hushållets ekonomi, men många par glömmer bort att prata om pengar med varandra. En bra fråga att börja samtala om är till exempel hur ni vill att den gemensamma framtiden ska se ut rent ekonomiskt. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra som det ser ut just nu?

2. Planera pensionen mer jämställt
De olika val som du gör i livet kan få betydelse för din framtida pension. De flesta känner till att lönens storlek spelar en viktig roll. Andra saker som påverkar den framtida pensionen är föräldraledighet, minskad arbetstid och antal VAB-dagar. Att flytta över den del av pensionssparandet som heter premiepension till sin partner är ett sätt att göra det framtida pensionärslivet mer jämställt. Ett extra sparande är ett annat sätt att kompensera den som har tagit ett större ansvar hemma under perioder.

3. Planera fritid och arbete tillsammans
Ett sätt att göra relationen mer jämställd är att prata igenom vem som vill ha möjligheten att vara ledig mer och i vilken utsträckning. Kanske är ett alternativ att båda parter i förhållandet kan gå ner i arbetstid istället för att en av er prioriterar barn och den andra yrkeslivet. Om ni är överens om att bara en av er ska arbeta mindre eller vara hemma mer med barnen, är det viktigt att spara till den som har lägre inkomst. Det har även stor betydelse om relationen skulle förändras i framtiden. 

Vill ni ha hjälp att planera en jämställd ekonomi? Kontakta oss gärna för att boka ett möte.

 

Mars 2021

För många uppgår den allmänna pension, som visas i det orange kuvertet, knappt hälften av slutlönen. Du som är ung idag tycker kanske att det känns tråkigt, eller till och med onödigt att tänka på pensionen. Men nedan kommer några tips – tänk på att även ett mindre sparande, kanske några hundra kronor per månad, kan göra stor skillnad. Du som är ung har ju många år kvar på arbetsmarknaden, och därmed en lång spar-horisont.

Det är hela yrkeslivet som bygger pension. Så ju tidigare du förstår vad som kan öka pensionen, desto större möjlighet har du att påverka.

För dig som tillhör den yngre generationen kommer inte den allmänna pensionen vara tillräcklig att leva på eftersom staten inte kommer ha råd att betala ut lika höga pensioner som idag. Vi lever längre och längre, och det är ju positivt! Men det medför också att pensionerna blir lägre, de måste ju räcka en längre period. Så - ju tidigare du börjar tänka på livet efter karriären desto bättre, för det innebär att du hinner agera. Kom ihåg att tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du blir äldre

Här kommer några handfasta tips: 

1. Skaffa överblick
Se över din pension minst en gång om året, kanske i samband med att det orange kuvertet skickas ut. Logga in på minpension.se för att få en översikt över hela din pension. Du kan också göra en pensionsprognos.

2. Påverka allmän pension
Ladda ner appen ”Byt fonder” eller byt fonder i din premiepension (PPM) på pensionsmyndigheten.se. PPM är en del av den allmänna pensionen.

3. Tjänstepension
Utan tjänstepension går du miste om mycket pengar. Glöm inte bort tjänstepensionen när du löneförhandlar eller byter jobb. Läs mer på lansforsakringar.se om tjänstepension, se Pension/Tjänstepension.

4. Kom igång med ett långsiktigt sparande
Att ha ett långsiktigt sparande är viktigt, oavsett hur stor summa du sätter av i början. Du kan höja summan allt eftersom ekonomin tillåter. Bäst är ett månadssparande med automatisk överföring till en kapitalförsäkring, ISK eller annat flexibelt sparande som går att ändra över tid.

5. Löneväxling
Om du tjänar mer än 46 000 kronor i månaden kan det vara en bra idé att löneväxla. Då avstår du lite av din lön nu, för högre pension sen.

6. Våga ta risk
Ung? Då kan du ta högre risk. Nära pension? Minska risken. Men sänk inte placeringsrisken för tidigt, då riskerar du att pensionen blir lägre än nödvändigt. Pensionen behöver avkastning även under utbetalningstiden.

Februari 2021

 

”Den global konjunkturen ser inte ut att drabbas lika hårt som väntat av den senaste smittspridningen. I både USA och Sverige dämpas tillväxten marginellt, men året avslutades sannolikt rätt bra. Kina går fortsatt starkt och endast Europa ser ut att hamna på minustillväxt. Vaccinationsprogrammen är i full gång och utgör nu den viktigaste komponenten för robust återhämtning på kort sikt. Demokraternas majoritet i kongressen kommer att innebära kraftigare finanspolitisk stimulans, men FED håller räntorna fortsatt låga. Vi bedömer att utsikterna för global konjunktur har förbättrats jämfört med bedömningen i december”.

Detta är ett exempel på information som du kan hitta i Investeringshjälpen. Investeringshjälpen är en del av nyhetsbrevet Sparutsikter som du  hittar på vår webbplats. Här hittar du tips och nyheter om privatekonomi och kan även välja att prenumerera på nyhetsbrevet som ges ut en gång i månaden.
Sparutsikter

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Vill du ha finansiell rådgivning kan du alltid vända dig till oss placeringsrådgivare på kontoren i Kristianstad och Hässleholm. Vi kan träffas fysiskt, eller digitalt. Kontakta oss gärna för att boka ett möte

 

Januari 2021

Sparade pengar kan behövas om något oförutsett händer i din vardag. Ett annat syfte kan vara att spara till ett större inköp i framtiden. Därför är det viktigt att de sparade pengarna kan växa tills du ska använda dem.

Olika möjligheter att placera dina pengar

Som placeringsrådgivare är det vårt jobb att visa vad det finns för olika möjligheter. I dagsläget finns väldigt många val för hur du kan placera dina pengar och det kan kännas svårt att välja. Som kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har du till exempel tillgång till över 900 fonder. Inför en placering diskuterar vi, tillsammans med dig, fyra olika faktorer som påverkar vilket resultat du kan få - risk, tid, urval och uppföljning.

Risk

Vilken risk du är villig att ta påverkar. De flesta vill begränsa risken men samtidigt få en bra utveckling i sin placering. Man ska vara medveten om att det finns ett samband mellan risk och möjlighet. Begränsar du din risk så kan det leda till att din möjlighet till utveckling minskar. Det är viktigt att förstå vad risk innebär och att hitta en nivå som passar dig och dina pengar.

Tiden

Den andra faktorn som påverkar är tiden. Det är viktigt att veta att tiden bygger värde. Vi brukar diskutera risk och tid tillsammans. Om du väljer en bred placering, gällande risk, så är du ofta vinnare över tid.

Urvalet

Urvalet är viktigt och det är här vår kunskap som placeringsrådgivare kommer in. Tillsammans med dig väljer vi placeringar ur alla fonder på marknaden, både våra egna fonder och övriga på marknaden.

Uppföljning

Det är långt ifrån alla som har tid, eller intresse, att sätta sig in i vad som är mest lämpligt att placera i och att sedan följa upp placeringen över tid. Vi är alla bra på olika saker. Det är därför som många kunder väljer att arbeta tillsammans med en av oss placeringsrådgivare. Vi hjälper till med både urval och uppföljning. Eftersom fonder är en långsiktig placering och tiden bygger värde, rekommenderar vi att en placering bör ses över i alla fall årsvis.

Vill du ha hjälp med att placera dina pengar så ta kontakt med oss!

Boka möte med placeringsrådgivare