Våga prata pengar

Matilda Tenghagen

Har du och din partner funderat på hur ekonomin påverkar jämställdheten i er relation? Matilda Tenghagen, bankrådgivare, betonar vikten av att båda parter känner sig trygga och självständiga. Många glömmer bort att prata ekonomi med varandra.

Planera fritid och arbete tillsammans
Matilda har under sina år som bankrådgivare ofta resonerat med sina kunder om ekonomisk jämnställdhet. Matilda säger, -Vill ni lägga tid på något utanför ert arbete? Ett sätt att göra relationen mer jämställd är då att prata igenom vem som vill ha möjligheten att vara ledig mer och i vilken utsträckning. Kanske är ett alternativ att båda parter i förhållandet kan gå ner i arbetstid istället för att en av er prioriterar barn och den andra yrkeslivet.

Om ni är överens om att bara en av er ska arbeta mindre eller vara hemma mer med barnen, är det viktigt att spara till den som har lägre inkomst. Det har även stor betydelse om relationen skulle förändras i framtiden.  Se till att båda har ett eget sparande och att även kompensera den som arbetar deltid. Tänk också på att spara till olika ändamål. Till exempel ett konto för semestern och ett annat sparande till pensionen.

Sambo?
En annan viktig del, som Matilda lyfter, är att tänka på är vem i förhållandet som lägger pengar på vad. Lägger du alltid pengar på mat, kläder till barnen och hushållsartiklar medan din partner står för inköp som bil, båt eller elektronik?

Tänk på att vissa objekt som exempelvis en båt har ett andrahandsvärde och inte ingår vid en bodelning. Av samma anledning är det viktigt att ni båda delar lika på löpande kostnader som inte har ett andrahandsvärde. Och om ni sparar gemensamt på exempelvis ett konto krävs det att ni båda står som kontoinnehavare för att sparkapitalet ska delas lika vid en bodelning.