Ekonomi som förälder

Vad är bra att känna till när man bildar familj ur ett ekonomiskt perspektiv. Både vad du kan förvänta dig för stöd från staten, samt vad ett barn kostar.

Familj i radhus funderar över sin ekonomi.

Både vardagen och ekonomin sätts på prov när en ny familjemedlem kommer. Det är mycket att tänka på och kostnaderna kan rusa iväg. Här sammanfattar vi vilket stöd du kan få som förälder när du bildar familj. 

Exakt vad ett barn kostar, kan du läsa om här

Ekonomiskt stöd som förälder

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tas fram av Försäkringskassan och beräknas utifrån hur mycket du tjänar per år. Det ligger till grund för både gravidpenning, föräldrapenning och vård av barn (vab).

 • Graviditetspenning
  Om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter kan du ansöka om Graviditetspenning. Du kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, fram till den 11:e dagen före beräknad förlossning.
 • Föräldrapenning
  Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn, delat på två föräldrar. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Du får knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan, men maximalt 1 116 kronor per dag.
  Läs mer om Föräldrapenning
 • Vab
  Från att ditt barn är 8 månader fram tills att hen fyllt 12 år, kan du få ersättning för vab 120 dagar per år. Det finns särskilda fall där du kan vabba utöver denna huvudregel. Läs mer på Försäkringskassan

Barnbidrag

Du får 1250 kronor per barn och månad (2023) fram till barnet fyltt 16 år. Flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om du har fler barn. Du betalar ingen skatt på barnbidrag eller på flerbarnstillägg. Du och ditt barn behöver vara försäkrade i Sverige, bo här, ha svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Barnbidraget betalas ut av Försäkringskassan.

Studiebidrag när barnet fyllt 16 år

När ditt barn fyller16 år får du studiebidrag från CSN i stället för barnbidrag, förutsatt att barnet går på gymnasiet. Det är samma summa som barnbidraget, 1250 kronor, men det betalas inte ut under juli och augusti. Ta reda på mer hos Försäkringskassan.

Underhåll

Föräldrarna är tillsammans skyldiga att försörja sina barn tills de är 18 år eller till 21-årsdagen, om barnen fortfarande studerar. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos betala underhållsbidrag. När beloppet ska fastställas utgår man från barnets behov och föräldrarnas ekonomi. På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg för att räkna ut underhållsbidrag.

Bostadsbidrag

Om du har barn under 18 år boende i hushållet och låg inkomst finns möjlighet att söka bostadsbidrag. Storleken på bidraget beror på inkomst, boendekostnader, hur många barn hushållet har och bostadens storlek. Läs mer på Försäkringskassan och ansök

Sambo och föräldraskap

Om ett barns föräldrar är ogifta vid barnets födelse blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Det smidigaste sättet att anmäla gemensam vårdnad är att pappan skriver en faderskapsbekräftelse som skickas till socialnämnden. Det går även att lämna anmälan innan födseln.

Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt bestämma om olika frågor som rör barnet, exempelvis skolgång.