Stig Lindqvist - Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond

Stig Lindqvist
Stig Lindqvist Stig Lindqvist

Stig Lindqvist - Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond

Vi stödjer ungdomar inom kultursektorn. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har, tillsammans med Per Börjesson, inrättat Stig Lindqvist– Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond som ett led i sitt samhällsengagemang. Fonden stödjer ungdomar som är verksamma inom kultursektorn i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde. Med kultursektorn menas konst, litteratur, film, arkitektur och formgivning.

I Stig Lindqvist– Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond finns 100 000 kronor. Ursprunget till fonden är medel skänkta av Stig Lindqvist. Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut årligen så länge det finns tillgångar i fonden.

Vem kan söka?

Möjliga stipendiater är ungdomar från och med det kalenderår de fyller 16 år till och med det kalenderår de fyller 25 år. Stipendiet ska användas till att bidra till din konstnärliga utveckling.

Ansökan

Ansökningsperiod är 1 april – 31 mars.

Presentera dig själv och ditt arbete på vilket sätt du anser lämpligast och motivera varför och vad du vill att stipendiet ska bidra till.

Stig Lindqvist – Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond har en kommitté, som består av Per Börjesson, ordförande Göran Trobro och Vd Niklas Larsson med möjlighet att utse ytterligare en person från Per Börjesson/Stig Lindqvist. Kommittén utser vilka som erhåller stipendier.

Ansökan skickas via e-post till utmarkelse.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se 

Stig Lindqvist stipendiefond

Stigs historia

Stig Lindqvist föddes 1926 i Lyngby som statarbarn. I 19-årsåldern drabbades Stig av polio och blev förlamad i nästan hela kroppen initialt. Stig blev bättre och förlamningen gav delvis med sig.
Stig fick dock aldrig tillbaka rörelseförmågan i benen och vänster arm. Därmed blev han rullstolsbunden i resten av sitt liv.

Stig bodde själv i ett litet hus i Lyngby och tog sig fram med hjälp av sin högerarm och rullstol.
Han klarade sig i stort sett själv utan hjälp från samhället och levde gott på sin lilla sjukpension.

Stig utvecklade ett genuint intresse för konst och kultur, med hjälp av Per Börjesson och andra goda vänner tog Stig sig runt på konstutställningar. Konst var hans liv och det innebar både att njuta av andra konstnärers alster såsom att själv sitta och måla i sin lilla ateljé i Lyngby.

Modern samtida konst var det som tilltalade Stig mest. Stig blev själv aldrig uppmärksammad som konstnär i större sammanhang. Det var inte det som drev hans intresse utan mer en respekt och ödmjukhet inför stora konstnärers utryck och kreativitet.
Precis innan Stig gick bort 2003, bestämde Stig tillsammans med Per att en summa pengar från försäljningen av hans lilla hus, skulle gå till en fond där unga konstnärer skulle kunna söka ett bidrag.
Per engagerade sig i Stigs sista vilja och skapade därmed Stig Lindqvist stipendium.

Stigs historia är högaktuell även i dag när vårt samhälle står inför utmaningar kring utanförskap.
Fast det är också en berättelse om en oväntad vänskap och den vill vi dela med er. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Per Börjesson vill berätta Stigs historia genom vårt gemensamma engagemang i stipendiefonden. Vi önskar att du vill sprida information om Stig Lindqvist stipendium till kreativa ungdomar som brinner för sitt skapande.

Läs mer om våra stipendier och priser på tryggatillsammans.se

Ring eller mejla mig gärna