Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Samhällsengagemang och miljö

Pojke med häst

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har funnits sedan 1837. Det innebär att vi i över 180 år har arbetat med hållbarhetsfrågor, främst genom vårt skadeförebyggande arbete och samhällsengagemang.Vi vill vara med och ta ansvar, eftersom varje beslut som fattas idag har betydelse för oss alla i framtiden. 

Kom ihåg!

Årets skadeförebyggare och Årets miljöpris

Känner du någon som gjort insatser för människors liv eller som gjort en värdefull insats för att förbättra miljön? Nominera årets skadeförebyggare eller årets miljöpris, som belönas med 10 000 kr vardera.

Stig Lindqvist-stipendiet

Är du 16-25 år? Håller du på med konst, litteratur, film, arkitektur eller formgivning? Eller känner du någon som ungdom som gör det? Då vill vi ha en ansökan till Stig Lindqvist-stipendiet. En jury utser en stipendiat som får 10 000 kr. 


Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang tar sig uttryck på många olika sätt: idrott, kultur, integrationsprojekt och drogförebyggande arbete i skolorna till exempel. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 


Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Välkommen till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder, enligt undersökningarna.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ömsesidigt
Organisationsnummer 537000-2320
Box 133
291 22 Kristianstad
E-post: info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

 


Vårt verksamhetsområde

Vi finns alltid nära dig

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad verkar inom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla kommuner och delar av Tomelilla och Simrishamn kommuner. Detta är vår del av Skåne och Österlen.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Tillsammans äger vi Länsförsäkringar AB där vi samlat gemensam service och utveckling. Här bedrivs bankrörelse, fond- och kapitalförvaltning, livförsäkring samt djur- och grödaförsäkring i separata produktbolag. På så vis kan vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuda dig bästa möjliga service inom alla dessa områden.


Vi fyller 180 år

I 180 år har vi funnits här, i nordöstra Skåne och på Österlen. Lokalt förankrade i bygden har vi arbetat med trygghet och skadeförebygg tillsammans med våra kunder som också är våra ägare.

Hur det började

Vårt bolag började som ett brandstodsbolag där byarna tillsammans hjälpte varandra om det började brinna. Tillsammans hjälpte brandstoden den som drabbats att bygga upp hus och gård. På det sättet skapades trygghet för varandra. Senare, i stället för handgriplig hjälp, gjorde man ett system där den som råkade ut för en skada fick ekonomisk hjälp att bygga upp hus och hem igen.

I grunden har egentligen ingenting förändrats, trygga tillsammans är vår grej, då som nu. I dag erbjuder vi även trygghet för boenden, verksamheter, fordon, djur och människor. För 20 år sedan startade vi också vår bank. Lokal, kundägd och trygg som allt annat vi väljer att arbeta med.

Trygga Tillsammans

Foto:swelo.se

Några betydelsefulla händelser

1837&1842    

De båda bolag som idag är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad grundas.

     
1877   Kreatursförsäkringsförening bildas.
     
1943   Vi försäkrar vatten och avlopp.
     
1950   Under 50-talet startade vår motorfordonsförsäkring.
     

1969

 

 

 

"Avgränsade områden. Kunden i centrum, bolaget finns skyddande åt alla håll." Dessa ledord skrevs av Hans Hug som ritade vår symbol som idag är en av Sveriges mest kända företagssymboler.

 

1992   Agria startas.
     
1996   Vi startar vår bank som idag är Sveriges femte största bank.
     
1998   Vi fusionerar med Wasa.
     
2008   Fastighetsförmedlingen flyttar in under samma tak.
     
2011   Två bolag blir ett. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bildas.
     

2016

 

 

Trygga Tillsammans. Vi träffar 67 % av våra kunder vid 33 tillfällen och delar ut 150 000 trygghetsprodukter. 

 

2017 

  Vi fyller 180 år och firar med tårtkalas!


Kundinflytande

Som kund är du också delägare. Hur hänger det ihop?

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög service. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta priser.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som kund har möjlighet att välja, eller bli vald till, din församlings representant i bolaget. En fullmäktigeledamot.

Fullmäktige väljer sedan företrädare i form av styrelseledamöter och styrelsen tillsätter en verkställande direktör som i sin tur anställer personal.

Så går det till. Det är, som du ser, du som kund som bestämmer. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.


Läs Trygga Tillsammans – en kundtidning till alla våra ägare

I april 2015 kom vårt första nummer av tidningen Närproducerad och det andra numret kom i maj 2016. Under 2017 har vår kundtidning bytt namn till Trygga Tillsammans, Niklas Larsson har tillträtt som ny vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och bolaget firar 180 år! I tidningen presenterar Niklas sig själv och du kan läsa om bolagets utveckling från 1837 till 2017.

Du hittar även artiklar om Brandsuperhjältar på Gamlegården i Kristianstad, trygghetsvandrare i Orangea staden, vinnaren av vårt lokala Ung Växkraft-pris, Kristina Niklasson, på Furumossens gård och mycket mer.

Här läser du tidningen digitalt


Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. För val av fullmäktige delar styrelsen in Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde i kretsar.

I valkretsarna hålls valmöten vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Dessa valmöten är öppna för alla försäkringstagare i valdistriktet.

Viktig kompetens
En ledamot i fullmäktige kan vara vem som helst, förutsatt att man är sakförsäkringstagare hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förstås. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter från verkligheten, vilket är viktigt i bolagets utveckling. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.

Förteckning över fullmäktige i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad


Styrelse

Göran Trobro - Ordförande

Tel: 044-31 16 75
Mobil: 0708-98 51 99
E-post: goran.trobro@lansforsakringar.se

Gunnel Smedstad - Vice Ordförande

Tel: 0451-614 35
Mobil: 0708-52 14 65
E-post: gunnel.smedstad@lansforsakringar.se

Thomas Bengtsson

Tel: 044-415 80
Mobil: 070-314 15 80
E-post: thomas.bengtsson@lansforsakringar.se

Stefan Everbring

E-post: stefan.everbring@lansforsakringar.se

Maritha Forsberg

Tel: 0479-148 76
Mobil: 070-939 82 08
E-post: maritha.forsberg@lansforsakringar.se

Maria Hofvendal-Svensson

E-post: maria.hofvendal-svensson@lansforsakringar.se

Thorsten Rosengren

Tel: 044-814 25
Mobil: 070-640 20 67
E-post: thorsten.rosengren@lansforsakringar.se

Göran Rubin

Tel: 0456-288 34
Mobil: 0708-22 88 34
E-post: goran.rubin@lansforsakringar.se

Kenneth Strömbeck

Mobil: 0727-07 25 01
E-post: kenneth.strombeck@lansforsakringar.se

Mats Sturesson

Tel: 0451-541 45
Mobil: 073-232 60 85
E-post: mats.sturesson@lansforsakringar.se

Företagsledning

Niklas Larsson

VD
Tel: 044-19 62 20
E-post: niklas.larsson@lansforsakringar.se

Anders Axelsson

HR-chef
Tel: 0451-489 35
Mobil: 0708-44 89 35
E-post: anders.axelsson@lansforsakringar.se

Renée Carlsson

Hållbarhet och Kommunikation
Tel: 044-19 62 77
Mobil: 0733-18 29 96
E-post: renee.carlsson@lansforsakringar.se

Alf Magnusson

Affärsområdeschef Företag/Lantbruk
Tel: 044-19 62 62
Mobil: 0708-69 62 62
E-post: alf.magnusson@lansforsakringar.se

Ann Ohlsson

Kvalité och utvecklingschef.
Tel: 044-19 62 10
Mobil: 0708-14 89 50
E-post: ann.ohlsson@lansforsakringar.se

Per Vallbo

Skadechef
Tel: 0451-489 97
Mobil: 0701-65 89 97
E-post: per.vallbo@lansforsakringar.se

Agneta Wennberg

Affärsområdeschef Privat
Tel: 0451-489 50
Mobil: 0708-64 89 50
E-post: agneta.wennberg@lansforsakringar.se


Bolagsstyrning

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du Länsförsäkringar Göinge- Kristianstads ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

Bolagsstämma

Bolagsstämma för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hölls 28 april 2015.


Årsredovisning

Läs mer om Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhet under det gångna året:

Årsredovisning


Värdegrund och affärsidé

Vår värdegrund

Våra värderingar är grunden för hur vi beter oss och förhåller oss till våra kunder och varandra. Det vi gör präglas av våra värderingar. De pekar ut riktningen i både små och stora beslut i vår vardag.

Närhet

Vi finns nära våra kunder i den lokala bygden. Det vi gör, gör vi med kunden i centrum. Vi arbetar nära varandra, är omtänksamma och har en stark gemenskap.

Engagemang

Vi är aktiva och tar initiativ för att hjälpa våra kunder. Vi engagerar oss i det lokala samhället för en hållbar utveckling. Vi ser möjligheter och skapar lösningar.

Trygghet

Tillsammans har vi en unik kompetens och tar ansvar för att skapa trygghet utifrån kundens behov. Vi agerar långsiktigt och tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Affärside

  • Vi erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling.
  • Vi finns nära dig när du behöver oss. 

Vision

  • Vi är det naturliga valet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Kalender

Träffa oss utanför våra kontor

Under året finns vi på en hel del platser runt om i bygden. Träffar du inte oss på något av våra kontor kan du alltid besöka oss här.

Läs om våra kommande event och aktiviteter på tryggatillsammans.se

Till tryggatillsammans.se

Under 2016 besökte vi cirka 30 orter. Där delade vi med oss av vår kunskap om att förhindra skador. Detta dels genom att berätta om hur du kan undvika skador och dels genom att ge dig, som kund, en trygghetsprodukt. Vi vill göra din vardag lite tryggare.

André och hans familj i Bäckaskog hade verkligen nytta av sin trygghetsprodukt. De hade valt ett brandpaket och när en brand plötsligt flammade upp fanns brandsläckaren de fått nära till hands. Läs här om vad som hände.


Fastigheter

Hyresrätter på Folke Zetterwalls gata i Hässleholm

I kv. Lustgården, Folke Zetterwalls gata 1, 3 och 5, beläget i centrala Hässleholms södra del, finns 3 st flerfamiljshus med 9 lägenheter (hyresrätt) i varje. Husen är uppförda 2003, 2006 och 2007.

Husen ägs av Doktorns Backe AB, ett fastighetsbolag som är helägt av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Byggnaderna kännetecknas av hög byggteknisk standard. Hänsyn är tagen till miljön i så väl byggmaterial som i boendet. Generellt gäller att lägenheterna är försedda med parkettgolv samt med kakel/klinker i våtutrymmen. 

Lägenheterna är belägna i lugn naturparksmiljö. Samtidigt når du centrums alla serviceinrättningar, såsom järnvägsstation, butiker, vårdcentral, köpcentra, bibliotek, bank och post inom 5 minuters gångavstånd.

Vi erbjuder 3 – 4 rumslägenheter i storlekar mellan 69 och 92 kvadratmeter. Kallförråd är anordnade i direkt anslutning till huvudbyggnaden och parkeringsplatser som hör till fastigheten är försedda med uttag för motorvärmare. Garageplatser finns att tillgå i viss omfattning. Vi har även övernattningsrum för uthyrning till dina eventuella gäster.

3 rum och kök. Yta 69 kvm

En 3:a med öppen planlösning. 2 stycken rymliga sovrum och stor balkong i sydvästläge.

Se planlösning

3 rum och kök. Yta 79 kvm

Vår ”stora” 3:a kännetecknas också av samma öppna planlösning med rymliga sovrum och förvaringsutrymmen. Den väl tilltagna balkongen ger skön kvällssol.

Se planlösning

4 rum och kök. Yta 92 kvm

I vår 4:a erbjuder vi samma höga standard avseende planlösning som övriga lägenheter. Lägg även märke till den generösa hallen.

Se planlösning

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan