Klimatsamverkan

Genom kompetens, mod och uthållighet driver vi påverkansarbete kring klimatfrågor tillsammans med relevanta aktörer i vår del av Skåne.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Aktiviteter och projekt

Våra aktiviteter ska bidra till förändring inom områden gällande klimat, skadeförebyggande arbete, brand- och vattenproblematik. Här är ett urval av de aktiviteter och projekt som vi deltar i.