Dags för återvinning

Genom ett återvinningsavtal med JRAB har du som lantbrukskund möjlighet att få miljöfarligt avfall hämtat på gården. Hämtningen sker under vecka 38-43 och du anmäler hämtningen till JRAB senast den 2 september 2022.

Genom återvinningsavtalet får du på ett smidigt sätt hjälp med att bli av med miljöfarligt avfall.

Sedan 2008 har flera tusen hämtningar genomförts och landsbygden har tömts på åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och framförallt lantbruksskrot.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningsavtalet innebär att Länförsäkringar Göinge-Kristianstad betalar halva din kostnad upp till 10 000 kr för destruktion, återvinning och transport av miljöfarligt avfall. I transportkostnaden ingår en hämtningsavgift på 1 090 kronor exklusive moms.

Marknadsvärde för skrot

Skrotet du lämnar ger dig en intäkt efter avdrag för transporten och överskottet betalas ut när insamlingen är avslutad. Skrotersättningen beräknas på ett genomsnittligt pris under hämtningsperioden i länet.

Om du vill att vi tar hand om skrotet betalar du transportkostnad på 1 300 kronor exklusive moms.

JRAB är samarbetspartner

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samarbetar med miljöcertifierade JRAB, en entreprenör som hämtar ditt avfall och transporterar bort det under ordnade former.

Ingen tidsödande dokumentation

Den nya lag som trädde i kraft november 2020 avseende rapportering av farligt avfall kräver en mer omfattande dokumentation som ska skickas till Naturvårdsverket.

Detta innebär en kostnad för dig på 260 kronor/hämtning inklusive samtliga transportdokument. Pappersarbetet behöver du inte tänka på. JRAB tar hand om det i samband med hämtningen. Du spararar inte bara tid. Det är också en trygghet för dig att allting sker enligt gällande regelverk. Tryggt, enkelt och säkert!

Anmälan om hämtning

Anmälan om hämtning kan du göra till och med 2 september 2022. Hämtningarna genomförs under vecka 38-43, 19 september - 28 oktober.

Praktisk information och anmälningsblankett