Tjänstepension - en viktig del av din framtida pension

Låt oss hjälpa dig med pensionen

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och din framtida pension.

Flytta ditt pensionssparande till oss

Du kan enkelt flytta alla dina sparanden till oss. Det ger dig en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Vad är tjänste- eller avtalspension?

Varför är det så viktigt med tjänstepension?

Tjänstepensionen betalas ut av din arbetsgivare. Som anställd är det viktigt att se till att du får tjänstepension eftersom den är en stor del av din framtida pension. Tjänstepensionen kan utgöra 25-50 % av pensionen för många. 

Du väljer själv var du placerar din tjänstepension och kan på så vis påverka hur ditt sparande växer.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal behöver inte teckna tjänstepension till sina anställda, men många väljer att göra det ändå. 

Tips för din tjänstepension

  • Kontrollera om ett efterlevandeskydd ingår eller inte.  
  • Se till att rätt person står som förmånstagare till efterlevandeskyddet.
  • Du kan byta fonder hos det försäkringsbolag som du valt. Det är avgiftsfritt att byta och det medför inga skattekonsekvenser.
  • Se över dina placeringar minst en gång per år och byt placering vid behov.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Många småföretagare saknar skydd

Jobbar du i ett småföretag är risken stor att du saknar det skydd som vanligtvis ingår på en arbetsplats som har kollektivavtal. Det kan få stora konsekvenser för hur din framtida pension ser ut.

Tjänstepension – mer än bara ett sparande

Vår tjänstepension är mer än ett sparande. Genom att lägga till försäkringsskydd får du större trygghet för dig och din familj om du blir sjuk, skadad eller avlider.

Prata med din chef om din tjänstepension

Prata med din arbetsgivare för att höra om möjligheterna att få tjänstepension. Passa även på att ta upp skydd vid olycksfall och långvarig sjukdom. Läs vidare om vad tjänstepension innebär för arbetsgivaren på våra företagssidor.

Läs mer om tjänstepension företag här

Fika på jobbet


Om din arbetsgivare har kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation som reglerar bland annat förmåner som exempelvis tjänstepension. Avtalet syftar främst till att säkerställa bra villkor för arbetstagaren.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal, sköts hanteringen av din tjänstepension av en valcentral. Valcentralen ger dig möjligheten att välja försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension. Se priser och läs mer på sida för respektive kollektivavtal.

Privatanställd arbetare

privatanställd arbetare

Du som är privatanställd arbetare får pension från din arbetsgivare som kallas Avtalspension SAF-LO.  Från det år du fyller 25 år sätter din arbetsgivare in pengar till din pension och du kan välja till skydd för din familj. 

Statligt anställd

statligt anställd

Du som är statligt anställd har en tjänstepension som kallas PA 16. Du gör ditt val hos Statens tjänstepensionsverk (SPV) som är valcentral för PA 16.

Försäkringstjänsteman

försäkringstjänsteman

Du som är försäkringstjänsteman har en tjänstepension som heter FTP. Reglerna skiljer sig åt beroende på när du är född och valcentralen är Skandikon.

Banktjänsteman

Du som är banktjänsteman har en tjänstepension kallad BTP. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras. För dig erbjuder vi en fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga och du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

Banktjänstman

Kommun- eller landstingsanställd

Kommunanställd

Är du anställd inom kommun-eller landsting betalar din arbetsgivare in pengar till din pension i antingen KAP-KL eller AKAP-KL. Du gör ditt val hos Pensionsvalet, Electum eller Valcentralen som är tjänstepensionernas valcentraler.

Privatanställd tjänsteman

Privatanställd tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman omfattas av ITP-avtalet. Det innebär att din arbetsgivare betalar in ett visst belopp till din tjänstepension.

Anställd i kommunalt företag

Kommunalt företag

Du som är anställd inom ett kommunalägt bolag  har en tjänstepension kallad PA-KFS 09. Du gör ditt val hos Pensionsvalet som är valcentral för PA-KFS 09. Om du är född 1954 eller tidigare ser reglerna annorlunda ut.

Scenarbetare

Scenarbetare

Du som är anställd vid en teater, dans- eller musikinstitution har en tjänstepension som kallas AIP. Du gör ditt val hos Collectum som är valcentral för AIP.


Växla in din lön för mer tjänstepension

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din bruttolön och får inbetalt till din pension istället. 

  • Du accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot tjänstepension. 
  • Förmånligt för dig som har en månadslön på cirka 40 000 kronor eller mer, efter löneväxling. 
  • Du betalar skatt först vid utbetalning. 

Läs mer om löneväxling

Genomtänkta val

Hur hög pensionen blir påverkas bland annat av din lön, ditt sparande och hur länge du arbetar. Du kan också göra skillnad om du väljer att placerar dina pengar. 

Placera din tjänstepension