Efterlevandeskydd

Skydd för din familj

Räkna ut pensionen

Med hjälp av Pensionsprognosen kan du räkna ut hur mycket du kan behöva spara varje månad för att nå din önskade pension.

Flytta ditt pensionssparande till oss

Om du har ditt sparande på annat håll idag kan du enkelt flytta det till oss. Det ger dig en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad innebär ett efterlevandeskydd?

Tjänstepension med skydd för efterlevande

Du kan kombinera din tjänstepension med skydd för dina anhöriga vid dödsfall – ett så kallat efterlevandeskydd. Hos oss finns det flera alternativ att välja mellan.

Olika typer av efterlevandeskydd

Skyddet till efterlevande kan delas upp i en kategori dina efterlevande får löpande utbetalningar och en annan kategori där det betalas ut ett engångsbelopp.

Trehjuling jämte damcykel


Efterlevandeskydd med löpande utbetalning

Familj som spelar spel

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd betalas försäkringskapitalet ut i första hand till din make/sambo och i andra hand till dina barn. Du kan genom att anmäla det till oss ändra på ordningen. 

Återbetalningsskyddet betalas i de flesta fall ut under fem till 20 år om du avlider innan pensionen börjat betalas ut. Om du avlider efter att pensionen börjat betalas ut sker utbetalning resten av den tid du själv skulle fått pensionen.

Efterlevandepension

Efterlevandepension betalas ut till dina efterlevande förmånstagare vilket kan vara make/sambo/registrerad partner och barn.

Utbetalningstiden i samband med dödsfall kan vara mellan fem år och 30 år.

Familjepension

Med familjepension får dina anhöriga en extra trygghet om du skulle avlida före pensionsåldern men senast vid 65 års ålder.Familjepensionen utbetalas till dina efterlevande förmånstagare, vilket kan vara make, maka, registrerad partner,

Utbetalningstid och belopp är valbara.  


Efterlevandeskydd med engångsutbetalning

Livförsäkring ger dina förmånstagare ett engångsbelopp

Efterlevandekapital

Genom att göra ett löneavdrag kan du komplettera din tjänstepension med en livförsäkring - ett engångsbelopp som utbetalas till dina förmånstagare om du skulle avlida före pensionsålder men senast vid 65 års ålder

Livförsäkring

Du kan även välja att teckna en privat livförsäkring.

Dina efterlevande får ett engångsbelopp om du avlider i förtid. Pengar som exempelvis kan göra det möjligt för familjen att lösa bolån och bo kvar i bostaden. De kan också ge en tids ekonomiskt andrum när en av familjens inkomster försvinner. 

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL

Med en tjänstegrupplivförsäkring som väljs av företaget får du en livförsäkring där ett engångsbelopp betalas ut till din make/maka eller sambo och i andra hand dina arvingar om du skulle avlida före pensionsåldern, men senast vid 70 års ålder.

Generellt utbetalas den med 2 prisbasbelopp till varje barn (88 600 kronor år 2016). Beloppen upphör i de flesta fall när barnet är runt 20 år och sänks de sista åren. Partnern får 6 prisbasbelopp (265 800 kronor år 2016). När arbetstagaren är 55 år trappas beloppen ner och upphör helt vid 65 år.

Par som sitter vid träd