Förbered dig när sommaren bjuder på skyfall och översvämningar

Förra sommaren i slutet av juli drabbades delar av Södermanland av kraftiga skyfall och stora mängder regnvatten. Det fick plötsliga och tråkiga konsekvenser för flera privatpersoner och företag med översvämmade fastigheter och källare som följd.  – Innan stora regnmängder drar in i länet är det klokt att förbereda sina fastigheter för att minska riskerna för översvämning och skadad egendom. Allt för att få en lugnare och bekvämare sommar, säger Robert Pettersson, chef skador privat på Länsförsäkringar Södermanland. 

scandinav 9fva

Sommaren 2021 drabbades Sverige och lokalt i Södermanland av omfattande skyfall med översvämningar som en konsekvens av det. Just den 28 juli var Trosa, Mariefred och Strängnäs särskilt drabbade med kraftiga skyfall och översvämningar som följd. 

Den vanligaste tiden då skyfall förekommer är under sommaren, främst juli och augusti. Det är hög tid att göra förberedelser. 

Fem tips för att skydda ditt hem vid skyfall: 

1. Kontrollera källaren
Det blir lätt översvämning i källare. Placera material och ägodelar som står på golvet på hyllor eller plastbackar eller flytta det till vindsförråd. 

2. Se över taket och rensa rännor
Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

3. Titta till dina golvbrunnar
Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler. Se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

4. Markytan runt huset
Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.

5. Parkera bilen smart
Flytta på bilen om den står på en plats som är lågt placerad där det finns risk för vattenansamling. 

Läs mer hur du skyddar huset mot översvämning: Översvämning - så skyddar du dig (lansforsakringar.se)

 


För ytterligare information kontakta:

Robert Pettersson, chef skador privat på Länsförsäkringar Södermanland, 
telefon: +46 73-964 18 20, e-post: robert.pettersson@lfs.se 

Ylva Klingvall, Kommunikationschef på Länsförsäkringar Södermanland,
telefon: +46 708 31 08 65, e-post: ylva.klingvall@lfs.se
    
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi ger sörmlänningar en trygg och säker vardag och möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling. Vi ägs av våra kunder och vi agerar alltid med våra ägares bästa för ögonen. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar för all tid.

Se alla pressmeddelanden