Länsförsäkringar Liv rabatterar riskpremier för befintliga kunder

Från den 1 juli i år inför Länsförsäkringar Liv 80 procents rabatt på premien för huvuddelen av befintliga riskförsäkringar. Rabatten är tillfällig, gäller ett år i taget och kommer att omprövas varje år. Totalt berörs cirka 160 000 kunder.

Jakob Carlsson Länsförsäkringar

- Vi har under flera år haft stigande resultat inom riskförsäkringsverksamheten, främst som en effekt av lägre skadekostnader. Det tillsammans med en god kapitalavkastning har byggt upp ett överskott som vi glädjande nog nu kan låta våra kunder få ta del av i form av ett tillfälligt väsentligt lägre pris, säger Jakob Carlsson vd i Länsförsäkringar Liv.

Beroende på vilken försäkring kunden har kommer rabatten märkas som ett sänkt pris eller att en större del av inbetalningen går till pensionssparandet. Berörda kunder kommer att informeras via brev i slutet av maj.

Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att överskott som uppstår i verksamheten över tid ska komma kunderna till godo. Sedan september 2011 är Länsförsäkringar Liv stängt för nyteckning.

Mer information om rabatten finns på vår webbplats, lansforsakringar.se/livrabatt

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 08-588 41455
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden