Förändringar i pensionsfondutbudet

I februari och mars sker flera förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. Den 6 februari lägger vi till två nya fonder, Öhman Marknad Pacific och Schroder Latin America. Flera fonder byts även ut. Allt för att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.

Om de nya fonderna

Öhman Marknad Pacific

Öhman Marknad Pacific är en aktiefond som placerar i Stillahavsregionen, exempel i Australien, Hong Kong och Singapore. Fonden främjar hållbarhet och har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och är en så kallad ljusgrön fond (artikel 8).

Schroder Latin America

Schroder Latin America är en aktiefond med placeringar i Latinamerika där det finns flertalet råvaror av olika slag, i kombination med förbättrade ekonomiska förhållanden, ger företagen i denna region en god grund för en stark långsiktig tillväxt. Hållbarhet är integrerat i förvaltningen och utgår från en tillväxtmarknadskontext, och ett särskilt fokus är på aktivt ägande i form av påverkansdialoger med bolagen, samt röstning. Förvaltaren arbetar aktivt med att få bolagen inom tillväxtmarknader, inklusive Latinamerika, att sätta klimatmål.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fonder som byts ut

I februari och mars byter vi ut flera fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Du som sparar i fonderna på ett fondkonto eller investeringssparkonto kan fortsätta göra det som tidigare.

Fonder som upphör i utbudet i februari och ersättningsfond
Nuvarande fond Ersättningsfond
Pinebridge Latin America Schroder Latin America
Schroder Japan Smaller Companies Pinebridge Japan Small Cap
Schroder Global Smaller Companies Öhman Globala Småbolag
Fonder som upphör i utbudet i mars och ersättningsfond
Nuvarande fond Ersättningsfond
Didner & Gerge Aktiefond Länsförsäkringar Sverige Vision
BlackRock Latin America Schroder Latin America

I mars kommer du som sparar i DNB Renewable Energy inom fondförsäkring få en ny andelsklass av samma fond.

Om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar, krav eller där förändringar skett i exempelvis förvaltningen eller förvaltarteam, kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder.

Se alla nyheter