Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Ekonomin fortsatte att förbättras under september, men återhämtningen går nu in i en lugnare fas. Det beror framförallt på den mycket kraftiga återhämtning som skett under tidigare månader och betyder inte att läget försämrats. Skyddsåtgärder skärps i Europa vilket ökar risken för en lägre aktivitet, men vi bedömer att den globala återhämtningen är robust. Det beror på stöd från ekonomisk politik men även företagens och hushållens anpassningsförmåga.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Invetseringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen oktober 2020

Se alla nyheter