"Det är det långsiktiga gnetandet som ger resultat"

Länsförsäkringar Sverige Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond som slutet av 2018 fick den nordiska miljömärkningen Svanen. Att fonden är Svanen-märkt innebär att den uppfyller Svanens investeringskrav samt omfattas av ett aktivt ägarstyrningsarbete.

-Varför ska ni finnas med i en hållbar fond? Det är den första frågan som Länsförsäkringar Sverige Aktivs förvaltare Anette Dahlberg ställer på sina många bolagsbesök.

Svanen-märkningen stämmer väl överens med förvaltarens synsätt kring vad som är en hållbar investering. Anette är övertygad om att bolag som inte arbetar med dessa frågor på ett strukturerat sätt, och med tydliga framsteg inom området, heller inte kommer att vara konkurrenskraftiga bolag om några år.

- Att arbeta med hållbarhet är att arbeta med dessa frågor i stort och smått, i tät dialog med bolagen. Det är ett gnetande arbete där det långsiktiga arbetet över tid ger resultat, inte en enskild händelse, säger Anette.

Övervikt mot bolag med stort hållbarhetsfokus

Ett konkret exempel på hållbarhetsaspekten i förvaltningen av Sverige Aktiv är fondens övervikt relativt sitt jämförelseindex i verkstadsbolaget SKF.

- SKF är ett bolag som gör en mycket spännande resa med att ändra sin affärsmodell till att sälja lösningar som hjälper kunderna att spara energi, olja och vatten. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och digitalisering kommer SKF:s lösning kunna övervaka kundernas system och i rätt tid kunna serva och underhålla kullagren, så att de inte behöver bytas ut, säger Anette.

Fonden har även övervikt mot bolaget Essity som utvecklar ledande lösningar inom hygien och hälsa. Bolaget arbetar exempelvis med att nå ut med utbildning i tillväxtmarknadsländer om vikten av en god hygien, ett område som hamnat extra mycket i fokus i samband med Corona-pandemin. Essity jobbar dessutom med ny teknik för att minska avfall och vattenanvändningen i sin produktion och även med lösningar för en effektiv återvinning av produkterna. Exempelvis har man tagit fram världens första återvinningstjänst för pappershanddukar; ”Tork PaperCircle”. Målet till 2030 är bättre lösningar med 33 procent lägre miljöpåverkan.

Även Electrolux utgör en övervikt i Sverige Aktiv. Electrolux är branschledande inom hållbarhet och då framför allt resurseffektivitet. Genom sina energisnåla produkter kommer energianvändningen i byggnader minska.

- Det handlar även om att Electrolux arbetar för att göra det lättare för slutkunden att vara hållbar, tex genom smarta hushållsmaskiner som exempelvis inte tvättar kläderna i varmare temperatur än vad som behövs. Detta sparar energi men gör även att klädernas hållbarhet förlängs, berättar Anette.

Avslutningsvis så vill vi belysa fondens innehav i ABB. ABB är stora vad gäller energieffektivitet inom infrastruktur och är världsledande vad gäller snabbladdningslösningar. Bolaget erbjuder även integrerade elektroniska och digitala lösningar för vattenrening, vattenpumpstationer och vattendistribution. Under 2019 kom nästan 60 procent av ABB:s intäkter från lösningar som förbättrar energieffektivisering och minskar påverkan på miljön.

Läs mer om fonden

Se alla nyheter